Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Uczniowski Klub Sportowy Rakieta

Opacz 9, 05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 509 789 305
e-mail: uksrakieta@gmail.com
strona www: opacz.edu.pl/uks-rakieta

Prezes zarządu stowarzyszenia: Małgorzata Myszkowska


Cele działania klubu: 

  • podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności, zachowania zdrowia człowieka, w tym w szczególności dzieci i młodzieży oraz krzewienie wiedzy i utrwalania zwyczajów w tym zakresie,
  • planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu,
  • organizowanie zajęć oraz imprez z zakresu kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki,
  • organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej członków klubu, a także w celu zapobiegania patologiom społecznym,
  • organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
  • realizacja zadań z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań klubu,
  • współudział w rozbudowie i utrzymaniu bazy, urządzeń i sprzętu sportowego,
  • integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania,
  • popularyzacja różnych dyscyplin sportowych oraz aktywnych form wypoczynku wśród dzieci i młodzieży.

Autor: BKS

2017-02-10

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer