Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Wszechnica Konstancińska

ul. Stawowa 2, 05-520 Konstancin-Jeziorna
e-mail: info@wk.org.pl
strona www: wk.org.p

Prezes zarządu stowarzyszenia: Agata Gregorczyk-Janik


Cel działania organizacji:

  • udział w życiu publicznym zgodnie z konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawnego oraz kultywowanie postaw patriotycznych obywateli poprzez:
  • działalność społeczną, edukacyjną i kulturalną zmierzającą do zachowania w pamięci wydarzeń oraz bohaterów historycznych, ludzi kultury, przede wszystkim związanych z gminą Konstancin-Jeziorna,
  • kultywowanie tradycji narodowych i ochronę dziedzictwa narodowego,
  • rozwój świadomości narodowej, pielęgnowanie polskości i patriotyzmu,
  • inspirowanie i wspieranie inicjatyw wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  • działalność charytatywna.

Autor: BKS

2016-10-19

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer