Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

2017-07-14

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017.

więcej

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer