Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

2018-10-01

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.

więcej

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

Konsultacje programu współpracy na 2019 rok

2019-10-16

Od 17 do 28 września br. Urząd Miasta i Gminy prowadzi konsultacje projektu Programu współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i zgłaszania ewentualnych uwag.

więcej

Konsultacje programu współpracy na 2019 rok

Zgłoś uwagi do Program Współpracy na 2019 rok

2018-08-21

Zapraszamy przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w pracach nad projektem Programu współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowy  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. Na propozycje i uwagi czekamy do 14 września.

więcej

Zgłoś uwagi do Program Współpracy na 2019 rok

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer