Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Terminarz sesji Rady Miejskiej

IV sesja Rady Miejskiej

IV sesja Rady Miejskiej

2019-01-22

Działając na mocy art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2018r. poz. 994) informuję, iż zwołuję IV sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2019r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77.

więcej

III sesja Rady Miejskiej

III sesja Rady Miejskiej

2018-12-07

Działając na mocy art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2018r. poz. 994) Przewodnicząca Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zwołuje III sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu19 grudnia 2018r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77.

więcej

II sesja Rady Miejskiej

II sesja Rady Miejskiej

2018-11-27

Przewodnicząca Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 28 listopada 2018 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się II sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zwołana na wniosek Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994) oraz na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik do Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna przyjętego uchwałą Nr 141/VI/14/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z...

więcej

I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji

I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji

2018-11-16

Komisarz Wyborczy w Warszawie II, zwołuje I sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna VIII kadencji, w dniu 21 listopada 2018 r. o godz. 10.00, na podstawie art. 20 ust. 2 oraz art. 29 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994)

więcej

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer