Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Konstancin-Jeziorna - Gmina bez wykluczenia cyfrowego II etap

13 listopada 2013 r. Gmina Konstancin-Jeziorna podpisała umowę z Władzą Wdrażająca Programy Europejskie i tym samym przystąpiła do realizacji projektu pn. „Konstancin-Jeziorna - Gmina bez wykluczenia cyfrowego etap II”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion oraz budżetu państwa i budżetu gminy.

W ramach projektu planowane jest nieodpłatne udostępnienie 80 gospodarstwom domowym z terenu gminy Konstancin-Jeziorna komputerów z dostępem do Internetu oraz przeprowadzenie szkoleń z podstaw obsługi komputera i Internetu. Ponadto 60 komputerów zostanie przekazanych szkołom, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstancin-Jeziorna.
Podobnie jak w przypadku pierwszego etapu projektu, realizacja przedsięwzięcia pozwoli na zmniejszenie poziomu zagrożenia wykluczeniem cyfrowym wśród mieszkańców gminy, umożliwi zdobycie nowych kompetencji, a w szerszej perspektywie wywrze pozytywny wpływ na zwiększenie spójności społecznej oraz pozwoli stworzyć podwaliny pod budowę społeczeństwa funkcjonującego w realiach gospodarki opartej na wiedzy.
Całkowita wartość projektu to 947 840 zł.

Autor: Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych UMiG Konstancin-Jeziorna

2014-09-17

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer