Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Budowa sieci wodociągowej na terenie Skolimowa Zachodniego

Projekt pn.: „Budowa sieci wodociągowej na terenie Skolimowa Zachodniego” realizowany jest przez gminę Konstancin - Jeziorna na podstawie umowy o udzielenie pożyczki nr 0095/13/GW/P zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Głównym celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodnej w Konstancinie-Jeziornie, na obszarze Skolimowa Zachodniego. Możliwość przyłączenia się do miejskiej sieci wodociągowej stworzy mieszkańcom szansę na poprawę podstawowych warunków życia oraz wpłynie na poprawę jakości wody pitnej, ponieważ rejon inwestycji nie posiadał sieci wodociągowej, a jakość wód pitnych pobieranych ze studni była zła. Kwota pożyczki: 2 000 000 zł
Sieć wodociągowa jest budowana z rur PE i HDPE układanych we umocnionych wykopach.

Autor: Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych UMiG Konstancin-Jeziorna

2014-09-17

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer