Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Budowa sieci wodociągowej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna

Tagi:

W dniu 14 listopada 2014 roku Gmina Konstancin-Jeziorna podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę pożyczki nr 0136/14/GW/P na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna”.Inwestycja będzie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 202 220,00 zł.

Głównym celem projektu było uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie.

Sieć wodociągowa została zaprojektowana rur z PE 100SDR 17 PN11 i będzie zaopatrywać w wodę miejscowość Parcela na cele bytowo-gospodarcze i przeciwpożarowe. Projekt przewidywał wykonanie podejść do przyłączenia działek budowlanych.

Dla sieci wodociągowej przewidziano następującą armaturę:

  • Zasuwy żeliwne,
  • Hydranty p.poż. nadziemne i podziemne,
  • Zawory napowietrzająco - odpowietrzające,
  • Zawory spustowe

Przeważająca część inwestycji została wykonana w technologii wykopów otwartych. Jedynie przejścia pod drogami z nawierzchnią asfaltową, przejścia pod przepustami melioracyjnymi oraz zbliżenia do cennych egzemplarzy drzew wykonane zostały metodą przecisku lub przewiertu sterowanego.

Dla zaopatrzenia w wodę miejscowości Parcela zgodnie z warunkami technicznymi ZGK w Konstancie-Jeziornie zaprojektowano sieć wodociągową pierścieniową, łączącą sieci wodociągowe DN100 w miejscowości Obory i DN100 w miejscowości Słomczyn.

W Oborach włączenie do istniejącej sieci przewidziano w drodze gminnej. W Słomczynie włączenie do istniejącej. sieci przewidziano na skrzyżowaniu ul. Wiślanej, Łyczyńskiej i Baczyńskiego.

Teren, na którym przeprowadzono inwestycję, zabudowany jest głównie budynkami jednorodzinnymi z istniejącymi indywidualnymi źródłami zaopatrzenia w wodę – studniami kopanymi i wierconymi, z których czerpane są wody podskórne. Z uwagi na istniejące na tym terenie szamba (zbiorniki bezodpływowe, z których ścieki bytowe wywożone są transportem asenizacyjnym niejednokrotnie nie spełniają norm, lub są nieszczelne) oraz zanieczyszczenia powierzchniowe gleby, jakość wody pitnej z tych źródeł jest zła, a w wielu przypadkach nie spełnia wymogów sanitarnych.

Budowa sieć wodociągowej pozwoliła na zasilenie w wodę istniejących gospodarstw domowych zabudowy jednorodzinnej, a także wpłynęła na poprawę warunków sanitarnych oraz zminimalizowała zagrożenie epidemiologiczne. Stworzono również możliwość do podłączenia nowych obiektów oraz zabezpieczy potrzeby mieszkańców związane z ochroną przeciwpożarową.

Przeprowadzona inwestycja stworzyła mieszkańcom szansę na poprawę podstawowych warunków życia.

Autor:

2016-12-05

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer