Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna obszar wsi Czarnów

Projekt pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna obszar wsi Czarnów” realizowany był przez gminę Konstancin-Jeziorna na podstawie umowy o udzielenie pożyczki nr 142/07/0W/P z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głównym celem projektu było uporządkowanie gospodarki wodnej i ściekowej oraz poprawa stanu wód gruntowych, dodatkowo możliwość przyłączenia się do miejskiej sieci kanalizacyjnej stworzyła mieszkańcom szansę na poprawę podstawowych warunków życia. Kwota pożyczki: 1.064.345,00 zł

Na obszarze objętym projektem zastosowano kanalizację sanitarną grawitacyjno-tłoczną wykonaną z rur PVC i PE układanych we wzmocnionych wykopach. W ramach przedsięwzięcia zostało wykonanych 2 875,52 m sieci kanalizacji sanitarnej, wybudowano także przepompownie z odprowadzeniem ścieków.

Autor: Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych UMiG Konstancin-Jeziorna

2014-09-17

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer