Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna obszar wsi Czarnów

Projekt pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna obszar wsi Czamów” realizowany był przez gminę Konstancin-Jeziorna na podstawie umowy o udzielenie pożyczki nr 141/07/G W/P z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głównym celem projektu było uporządkowanie gospodarki wodnej w miejscowości Czarnów. Możliwość przyłączenia się do miejskiej sieci wodociągowej stworzyła mieszkańcom szansę na poprawę podstawowych warunków życia oraz wpłynęła na poprawę jakości wody pitnej, ponieważ rejon inwestycji nie posiadał sieci wodociągowej, a jakość wód pitnych pobieranych ze studni była zła. Kwota pożyczki: 1140.000,00 zł


Sieć wodociągowa została wykonana z wykonaną z rur PE i HDPE układanych we umocnionych wykopach. W ramach przedsięwzięcia zostało wykonanych 3 226,90 m sieci wodociągowej.

Autor: Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych UMiG Konstancin-Jeziorna

2014-09-17

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer