Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Biuro Komunikacji Społecznej

ul. Piaseczyńska 77

Kierownik biura: wakat, tel. 22 4842 445
Pracownicy: Arkadiusz Jaskółowski, tel. 22 4842 446


Do zakresu Biura Komunikacji Społecznej należą sprawy:

 1. współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi,
 2. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i rozliczaniem dotacji na zadania publiczne, zawieranie umów na dofinansowanie ze środków Gminy, obsługa otwartych konkursów ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych przez kluby sportowe i organizacje pozarządowe,
 3. przygotowywanie projektów rocznych programów współpracy oraz projektów uchwał Rady Miejskiej i projektów zarządzeń Burmistrza Gminy w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi,
 4. planowanie i realizacja budżetu Biura Komunikacji Społecznej oraz sprawozdawczość w ww. zakresie, 
 5. monitorowanie zmian aktów prawnych dotyczących współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi oraz umieszczanie ich na stronie internetowej gminy,
 6. wspieranie aktywności społecznej i obywatelskiej w formie inicjatywy lokalnej,
 7. inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć turystycznych o charakterze lokalnym,
 8. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród sportowych,
 9. współpraca z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Konstancińskim Domem Kultury i
  gminnymi jednostkami organizacyjnymi
 10. prowadzenie spraw związanych z realizacją budżetu obywatelskiego.

Autor: Patryk Siepsiak

2016-09-01

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer