Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

ul. Piaseczyńska 77

Kierownik biura: Paweł Pobuta, tel. 22 4842 482; Aleksandra Chojczak, inspektor, tel. 22 4842 483


Do zakresu działania i kompetencji Biura Pozyskiwania Środków Zewnętrznych należy:

1) wskazywanie finansowych i organizacyjno-prawnych możliwości zapewnienia środków zewnętrznych dla realizacji inwestycji wynikających z przyjętych priorytetów i programów,

2) przygotowanie i składanie wniosków o pozyskanie środków we współpracy z innymi wydziałami i stanowiskami, a w szczególności z Wydziałem Inwestycji i Remontów, Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydziałem Dróg Gminnych, Wydziałem Finansowym,

3) kontaktowanie się z jednostkami udzielającymi Gminie wsparcia finansowego oraz dbanie o terminowe przedkładanie im kompletnych wniosków,

4) bieżące monitorowanie stanu zaawansowania przygotowania wniosków,

5) pozyskiwanie środków zewnętrznych do realizacji zadań gminy, a w szczególności pozyskiwanie funduszy i dotacji, w tym funduszy unijnych,

6) sygnalizowanie Burmistrzowi zagrożeń warunkujących uzyskanie środków,

7) prowadzenie współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy w celu wykorzystania przez nie środków funduszy europejskich,

8) udział w przygotowaniu planów inwestycyjnych oraz sporządzenie do nich założeń co do pozyskania środków zewnętrznych,

9) koordynacja i nadzór realizacji projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich.

Autor: PWZ

2014-03-05

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer