Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Biuro Prawne

ul. Piaseczyńska 77

Koordynator biura: Radca prawny Iwona Czohara, tel. 22 4842 467
Pracownicy: 

Inspektor Aneta Dębek, tel. 22 4842 465

Radca prawny Monika Wasilewska, tel. 22 4842 466

Radca prawny Wiesław Urbanowicz, tel. 22 4842 468

Do zakresu Biura Prawnego należy wykonywanie obsługi prawnej burmistrza, rady miejskiej oraz komórek organizacyjnych urzędu poprzez:

a) sporządzanie opinii prawych,

b) weryfikacje projektów umów i porozumień,

c) wykonywanie zastępstwa procesowego,

d) informowanie o prowadzonych sprawach,

e) prowadzenie aktualnego zbioru przepisów prawnych,

f) prowadzenie ewidencji spraw sądowych,

g) sygnalizowanie o stwierdzonych uchybieniach prawnych w działalności urzędu,

h) przekazywanie informacji wydziałom o bieżących wydawanych aktach prawnych w zakresie ich właściwości.

Radcowie prawni świadczą pomoc prawną zgodnie z przepisami odrębnymi na warunkach określonych w umowach zawartych z burmistrzem, któremu bezpośrednio podlegają.

Autor: Patryk Siepsiak

2014-03-23

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer