Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Samodzielne Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej

ul. Piaseczyńska 77

Podinspektor Danuta Księcio - tel. 22 8482 485

Podinspektor Izabela Słowińska - tel. 22 8482 486


Do zakresu Samodzielnego Stanowiska ds. Działalności Gospodarczej należą sprawy:

1) ewidencjonowanie działalności gospodarczej - wpisy do ewidencji działalności gospodarczej,

2) zmiany w ewidencji działalności gospodarczej:

a) przygotowywanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,

b) przygotowywanie decyzji o umorzeniu działalności gospodarczej,

c) przygotowywanie decyzje o wygaśnięciu wpisów i zezwoleń w rejestrze działalności gospodarczej,

d) przygotowywanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, naliczanie opłat za wydane zezwolenia,

3) prowadzenie rejestru Instytucji Kultury,

4) prowadzenie rejestru żłobków,

5) prowadzenie postępowań w sprawie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

6) przygotowywanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

7) prowadzenie spraw związanych z targowiskiem miejskim w zakresie zatrudniania inkasentów

zakupu i dystrybucji bloczków opłaty targowej,

Autor:

2014-03-23

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer