Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Wieloosobowe Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej

ul. Piaseczyńska 77, pok. nr 3 (parter)

Imię i nazwisko – stanowisko Nr telefonu Nr pokoju
Danuta Księcio – podinspektor 22 484 24 85 3
Izabela Słowińska – podinspektor 22 484 24 86 3


Do zakresu Wieloosobowego Stanowiska ds. Działalności Gospodarczej należą sprawy:

 1. ewidencjonowanie działalności gospodarczej - wpisy do ewidencji działalności gospodarczej;
 2. zmiany w ewidencji działalności gospodarczej:
  • przygotowywanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,
  • przygotowywanie decyzji o umorzeniu działalności gospodarczej,
  • przygotowywanie decyzje o wygaśnięciu wpisów i zezwoleń w rejestrze działalności gospodarczej,
  • przygotowywanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, naliczanie opłat za wydane zezwolenia,
 3. prowadzenie rejestru instytucji kultury;
 4. prowadzenie rejestru żłobków;
 5. prowadzenie postępowań w sprawie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 6. przygotowywanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką;
 7. prowadzenie spraw związanych z targowiskiem miejskim w zakresie zatrudniania inkasentów zakupu i dystrybucji bloczków opłaty targowej.

Autor: Katarzyna Szewczyk

2014-03-23

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer