Zespół Pałacowo-Parkowy w Oborach Park Zdrojowy Tężnia solankowa Amfiteatr C.H. Stara Papiernia Most na rzece Jeziorce Tężnia solankowa

Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr

ul. Piaseczyńska 77, pok. 84

Tel.: 22 4842 316, 22 4842 317

Pracownicy: Katarzyna Cieślak - Główny Specjalista ds. Kadr; Katarzyna Szewczyk - inspektor


Do zakresu Wieloosobowego Stanowiska ds. Kadr należą sprawy:

1) prowadzenie akt i spraw osobowych organów gminy, urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy,

2) prowadzenie spraw związanych z gospodarką etatami i funduszem płac,

3) prowadzenie dokumentacji dotyczącej dyscypliny pracy (lista obecności, karty urlopowe, ewidencja czasu pracy),

4) prowadzenie spraw emerytalnych, rentowych,

5) współpraca ze stanowiskiem ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie spraw pracowniczych,

6) składanie na wezwanie sądu urzędowo poświadczonych dokumentów w celu odtworzenia akt sądowych,

7) udzielanie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji,

8) udzielanie pomocy i informacji organom rentowym,

9) prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą pracowników samorządowych,

10) sporządzenie planu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok budżetowy,

11) sporządzenie wykazu pracowników uprawnionych do otrzymania dofinansowania z ZFŚS do indywidualnego wypoczynku dla pracownika oraz dziecka w wieku do lat 14

12) zastępowanie pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku ds. Działalności Gospodarczej.

Autor: Patryk Siepsiak

2014-03-05

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer