Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna otrzymał we wtorek (30 czerwca) absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Rada Miejska udzielili Kazimierzowi Jańczukowi także wotum zaufania.


Rada Miejska Konstancin-Jeziorna obradował we wtorek (30 czerwca). Tym razem sesja została przeprowadzona w formie stacjonarnej i zdalnej – część radnych była obecna na sali posiedzeń w ratuszu, a część – w swoich domach przed komputerami. Uchwały związane z udzieleniem absolutorium i wotum zaufania dla Kazimierza Jańczuka, burmistrza gminy, były głównymi punktami obrad. Głosowanie poprzedziła prezentacja, a następnie dyskusja nad raportem o stanie gminy w 2019 r. W jej trakcie zarówno zwolennicy polityki burmistrza, jak i przeciwnicy mieli okazję do zaprezentowania swoich stanowisk na temat dokumentu.


Wotum zaufania i absolutorium

Dane i informacje przedstawione w raporcie przekonały większość radnych, którzy w głosowaniu udzielili Kazimierzowi Jańczukowi wotum zaufania. Konstancińscy rajcy pozytywnie ocenili także realizację ubiegłorocznego budżetu. Za udzieleniem absolutorium burmistrzowi zagłosowało 14 radnych, a kolejnych 5 wstrzymało się od głosu (1 osoba była nieobecna na sesji i 1 nie brała udziału w głosowaniu). Pozytywną opinię o sprawozdaniu finansowym za 2019 r. wydała również Regionalna Izba Obrachunkowa. – Budżet wykonaliśmy wzorcowo – podkreślił Kazimierz Jańczuk, dziękując przy tym radnym za udzielone absolutorium. – Będziemy w tym roku starali się, aby spełnić państwa oczekiwania, a jednocześnie zaspokoić potrzeby naszych mieszkańców, co jest najważniejszym wspólnym celem rady i burmistrza.


Budżet 2019 w liczbach

Dochody budżetowe gminy w 2019 r. wyniosły ponad 185,4 mln zł. Zostały wykonane na poziomie 101,59 proc. Wydatki z kolei wykonano na poziomie 96,6 proc. To kwota ponad 187 mln zł. Znacznie niższy, niż zaplanowano, był deficyt. Pierwotnie miał wynieść ok. 23,5 mln zł, a planowany na koniec 2019 r. – ponad 11 mln zł. Jednak zamknął się ostatecznie w kwocie trochę ponad 1,5 mln zł. Gmina Konstancin-Jeziorna w 2019 r. wykonała zadania inwestycyjne na łączną kwotę ponad 38,1 mln zł. Do najważniejszych i najbardziej kosztownych zaliczyć należy m.in.: rozbudowę i modernizację Szkoły Podstawowej nr 1 (6,9 mln zł), przebudowę na cele publiczne willi Gryf przy ul. Sobieskiego 13 (5,3 mln zł) oraz adaptację willi Kamilin przy ul. Piłsudskiego 42 (4,3 mln zł).

Autor: Patryk Siepsiak

2020-06-30

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer