Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

BO 2019: Do głosowania przeszło 15 projektów

Zakończyła się weryfikacja projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Konstancin-Jeziorna 2019. Do kolejnego etapu - głosowania przeszło 15 projektów.

Pod koniec maja zakończył się etap weryfikacji projektów zgłoszonych przez mieszkańców gminy Konstancin-Jezioran do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. 

Weryfikacja przez komisję

W tegorocznej edycji złożono 47 projektów na łączną kwotę 2 242 983,50 zł, w tym: 24 projekty o typie inwestycyjnym (o wartości 1 411 661,50 zł) oraz 23 projekty "pozostałe" z zakresu m.in. kultury i sportu (o wartości 831 322,00 zł). Wszystkie wnioski zostały sprawdzone przez komisję opiniującą wnioski i przeprowadzającej procedurę kształtowania BO.

Na etapie weryfikacji formalno-merytorycznej odrzucono 32 projekty, które nie spełniły wymogów regulaminu BO, m.in.: formularze i/lub listy poparcia projektu były nieprawidłowo wypełnione (brakowało m.in. pełnych adresów zamieszkania z podaniem nazwy ulicy i miejscowości, podano błędne lub nieczytelne nr PESEL). W dalszym etapie weryfikacji merytorycznej komisja wezwała 2 wnioskodawców do uzupełnienia swoich projektów. Po uwzględnieniu wyjaśnień do dalszego etapu, głosowania zakwalifikowanych zostało 15 projektów: 5 inwestycyjnych i 10 tzw. „pozostałych” (wykaz poniżej).  

Głosowanie we wrześniu

Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna wybiorą projekty do realizacji podczas głosowania, które odbędzie się od 1 do 16 września. Głosować będzie można elektronicznie na stronie internetowej www.konstancin.budzet-obywatelski.org lub osobiście w wyznaczonych punktach zlokalizowanych na terenie gminy (ich wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości w sierpniu). Zwycięskie projekty poznamy do 28 września. Wcześniej, bo już 10 czerwca ok. godz. 16.45 w amfiteatrze odbędzie się losowanie kolejności projektów na liście do głosowania. Zapraszamy!


Wnioski, na które będziemy głosować

Projekty inwestycyjne:

Numer wniosku
Imię i nazwisko wnioskodawcy
Nazwa
Lokalizacja Szacunkowa
wartość
(w zł)
1.
Małgorzata Tobiasz
Poprawa nawierzchni
i wymiana ogrodzenia parkingu publicznego przy
ul. Wilanowskiej 2a na Osiedlu Grapa
Konstancin-Jeziorna, ul. Wilanowska 2a, dz. nr ew.: 38/1, 38/2, 39/2, obr. 03-12 Konstancin-Jeziorna
97 006,00
3.
Mirosław Borowski 
Zakup altany ogrodowej, wraz z montażem, na powstający plac zabaw w sołectwie Kawęczyn
dz. nr ew.77, obręb 00-09 Kawęczyn, gmina Konstancin-Jeziorna
  30 000,00
6.
  Marzena Falkowska
Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej
nr 2 w Konstancinie-
-Jeziornie
ul. Żeromskiego 15, Konstancin-Jeziorna, dz. nr ew. 9, obr. 03-14 Królewska Góra
70 525,00
7.
Stefan Wiewióra
Remont pomieszczeń
w Domu Ludowym
w Czernidłach
  Czernidła 26 A, dz. nr ew. 145/1, obr. 00-05 Czernidła
75 100,00
24.
Mateusz Siudziński 
Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Bielawa
ul. Wspólna 3, dz. nr ew. 664/2, 664/3 i 664/4 obr. 00-01 Bielawa
19 200,00RAZEM: 291 831,00


Projekty "pozostałe" z zakresu m.in.: kultury, sportu i rekreacji

Numer wniosku Imię i nazwisko wnioskodawcy Nazwa Szacunkowa
wartość
(w zł)
1P. Danuta Kaluga,
Joanna Żurowska
Dni Kultury Francuskiej 44 700,00
2P. Danuta Kaluga Klub kaligraficzny „Littera” 16 000,00
3P. Małgorzata Osuch Gimnastyka i taniec w Opaczy 30 900,00
5P. Krystyna
Wyszogrodzka
Promocja aktywności fizycznej poprzez organizację zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców
Konstancina-Jeziorny „Zdrowy kręgosłup”
20 800,00
8P. Zenobia Tuszyńska Białe Soboty Konstancina – akcje profilaktyki chorób serca, nowotworów kobiecych,
cukrzycy i wad postawy oraz próchnicy u dzieci
49 500,00
9P. Katarzyna
Celmer-Warda
Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych 25 300,00
10P. Barbara Kamecka Konstancin przyjazny seniorom