Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Budżet Obywatelski 2018: we wrześniu głosowanie

W pierwszej połowie września mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna spośród 18 projektów zgłoszonych do piątej edycji Budżetu Obywatelskiego wybiorą te, które będą realizowane w 2018 roku.

Pod koniec maja zakończył się etap weryfikacji propozycji zgłoszonych przez mieszkańców gminy Konstancin-Jezioran do Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. W tegorocznej edycji do magistratu wpłynęło w sumie 39 projektów, w tym 24 inwestycyjne i 15 tzw. „pozostałe” z zakresu m.in. kultury i sportu. Wszystkie wnioski zostały sprawdzone przez komisję przeprowadzającą procedurę kształtowania BO. 

Inwestycyjne i pozostałe 

Na etapie weryfikacji formalno-merytorycznej odrzucono 16 projektów, które nie spełniły wymogów regulaminu. Wnioski te m.in. nie posiadały wystarczającej liczby podpisów, czyli poparcia dla projektu, przekraczały dopuszczalny limit finansowy na jedno zadanie lub były niezgodne z Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego. W dalszym etapie weryfikacji komisja wezwała 19 wnioskodawców do uzupełnienia projektów. Dodatkowo jedna osoba wycofała swój wniosek. Po  uwzględnieniu, bądź odrzuceniu, wyjaśnień i uzupełnieniu przez wnioskodawców dokumentów, do dalszego etapu, głosowania, zakwalifikowanych zostało 18 projektów - 9 inwestycyjnych i 9 tzw. „pozostałych”, na łączną kwotę ponad 852 tys. zł. Na liście znalazły się przedsięwzięcia takie jak m.in.: budowa w Parku Zdrojowym klatki do ćwiczeń na świeżym powietrzu, modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw w Bielawie, montaż kamer monitoringu miejskiego w Parceli czy organizacja wakacyjnych warsztatów artystycznych „Art Park”. 

Głosowanie we wrześniu

11 czerwca, podczas publicznego losowania w konstancińskim amfiteatrze, każdy projekt otrzymał numer porządkowy, pod jakim będzie występować w głosowaniu. A te odbędzie się w okresie od 4 do 15 września. Zagłosować będzie można elektronicznie na stronie www.konstancin.budzet-obywatelski.org lub osobiście w wyznaczonych miejscach na terenie gminy (wykaz poniżej). 

Miejsce punktu

Termin i godziny głosowania
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Warszawska 32
pon.: 9.00–17.00; wt. – pt.: 8.00–16.00
Wydział Planowania Przestrzennego UMiG
ul. Mirkowska 39 A
pon.: 9.00–17.00; wt. – pt.: 8.00–16.00
Konstanciński Dom Kultury
ul. Mostowa 15
codziennie: 9.00–18.00
Biblioteka Publiczna – filia Skolimów
ul. Moniuszki 22 B
pon. – pt.: 10.00–18.00
Straż Miejska
ul. Sobieskiego 5
pon. – pt.: 8.00–19.00
Szkoła Podstawowa nr 4 w Słomczynie
ul. Wilanowska 218
pon. – pt.: 8.00–17.00
Szkoła Podstawowa nr 6 w Opaczy
Opacz 9
pon. – pt.: 8.00–17.00
Remiza OSP Skolimów
ul. Pułaskiego 72
pon.: 17.30–19.30; wt.: 18.00–19.30
czw.: 16.30–19.30
ndz. (10 września): 18.00–19.30
Świetlica wiejska OSP Bielawa
ul. Wspólna 3
4, 7, 11 i 15 września: 18.00–19.00
Świetlica wiejska w Cieciszewie
Cieciszew 67 A

9–10 września: 12.00–15.00
Świetlica wiejska OSP Gassy
Gassy 13 E
4, 6, 8 i 14 września: 18.00–20.00
Domek sołecki w Parceli
na placu zbaw przy ul. Podlaskiej
pon. – pt.: 18.30–20.00
Punkty tymczasowe podczas Festiwalu
Otwarte Ogrody (9 i 10 września)
Tęczowa Pasieka
Cieciszew 11; 12.00–16.00

Punkt informacyjny festiwalu
Park Zdrojowy (w pobliżu tężni)
10.00–16.00


Zwycięskie projekty poznamy do 29 września, a do realizacji zakwalifikowane zostaną te zadania, które uzyskają w kolejności największą ilość głosów.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej: www.konstancin.budzet-obywatelski.org.


[LISTY PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA]

Lista projektów inwestycyjnych:

Lp.
Nazwa projektu
Szacunkowa
wartość
(w zł)
1
Modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw w Bielawie
76 702,30
2
Komputer nie tylko dla seniora
13 750  
3
Bezpieczna Parcela – kamery monitorujące wieś Parcela
84 500
4.
Klatka funkcjonalna do ćwiczeń na świeżym powietrzu 31 000
5
Poprawa estetyki budynku Domu Ludowego oraz pomieszczeń
w garażu OSP w Gassach
42 500
6
Projekt Mirkowska 56
63 945,04
7
Modernizacja placu zabaw dla młodzieży (siłowni) przy ul. Mirkowskiej
z uwzględnieniem wymiany 10 urządzeń siłowni plenerowej (fitness)
85 000
8. Zagospodarowanie terenu wokół nowego placu zabaw w Mirkowie 50 800
9
Plac zabaw dla psów 84 500
532 697,34


Lista projektów pozostałych:

Lp. Nazwa zadania Szacunkowa
wartość
(w zł)
1P.
Klub Kulturalny Drabina przy OSP Skolimów
49 624
2P.
Warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych – kultura, sport
i integracja w Bielawie
44 332
3P.
Działalność Klubu Kulturalnego „Klub Wszyscy Razem – Mirków”
49 550
4P.
Promocja aktywności ruchowej – prowadzenie zajęć zdrowy
kręgosłup i zumba
21 000
5P.
Festiwal muzyki ulicznej „HIP-HOP Zdrój 2018”
46 000
6P.
Art Park
31 508
7P.
Robotyka w Szkole Podstawowej w Słomczynie
30 000
8P.
Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych
20 400
9P.
Gimnastyka i taniec w Opaczy
27 600
320 014,00


Autor: Patryk Siepsiak - Biuro Komunikacji Społecznej

2017-06-08

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer