Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Budżet Partycypacyjny – tak głosowali mieszkańcy

W ramach Budżetu Partycypacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna w przyszłym roku realizowanych będzie 19 pomysłów mieszkańców. W piątek (27 września) poznaliśmy listę zwycięskich projektów. W głosowaniu wzięło udział ponad 4 tys. osób.


Lista rankingowa

Komisja opiniująca i przeprowadzająca procedurę kształtowania Budżetu Partycypacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2020 rok w piątek (27 września) ogłosiła listę rankingową projektów oraz podała ostateczne wyniki głosowania, które odbywało się od 2 do 16 września 2019 r.


19 projektów

Do realizacji w przyszłym roku zostało skierowanych 19 projektów: 8 typu inwestycyjno-remontowego i 11 pozostałych z zakresu m.in. kultury, rekreacji i edukacji. Wszystkie projekty inwestycyjno-remontowe, zgodnie z regulaminem, uzyskały wymagane minimum 100 głosów, zaś 5 projektów pozostałych nie uzyskało wymaganych 50 głosów. Zgodnie z zarządzeniem burmistrza gminy, na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 800 000 zł, z czego na zadania inwestycyjno-remontowe – 500 000 zł, pozostałe – 300 000 zł. 


Wyniki głosowania

Kart do głosowania zostało złożonych 4350 (2298 papierowych i 2052 elektronicznych), w tym ważnych było 4267, a nieważnych – 83. Mieszkańcy oddali łącznie 6657 głosów.


[Lista rankingowa]


Lista projektów inwestycyjno-remontowych:

  • suma wszystkich głosów: 3910
Miejsce Nr na karcie
do głosowania

Nazwa projektu Głosy ważne
1. 3 Zakup quada ratowniczego wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie 733
2. 9 Zakup zestawów pneumatycznych i hydraulicznych dla OSP Słomczyn 712
3. 4 Zakup narzędzi ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstancinie-Jeziornie 434
4. 2
Modernizacja placu zabaw i wykonanie projektu we wsi Piaski,
tj. zakup urządzeń zabawowych i montaż zgodnie z planem zagospodarowania terenu
356
5. 11 Zakup zastawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Skolimów 339
6. 8 Wykonanie projektu i modernizacja placu zabaw w Gassach 317
7. 5 Budowa placu zabaw  i siłowni napowietrznej w sołectwie Kawęczyn 273
8. 6 Remont pomieszczeń (sala weselna, kuchnia, zaplecze magazynowe) w Domu Ludowym w Czernidłach 261
9. 1 Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na ul. Kołobrzeskiej pomiędzy ul. Pułaskiego a ul. Chylicką 216
10. 10 Projekt i montaż piłkochwytów na boisku sportowym w Parceli 140
11. 7 Zieleń przy Walentynowicz 21c 129


Lista projektów pozostałych:

  • suma wszystkich głosów: 2747
Miejsce Nr na karcie
 do głosowania
Nazwa projektu
Głosy ważne
1. 6 Hip-Hop Festiwal 2020 409
2. 13 „Zdrowy kręgosłup” – zumba, stretching. Promocja aktywności fizycznej poprzez organizowanie zajęć sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna 317
3. 3 Gimnastyka i taniec w Opaczy 260
4. 18 Działalność Klubu Wszyscy Razem Mirków 202
5. 8 Doposażenie w sprzęt sportowy Dom Ludowy w Czernidłach 159
6. 23 Klub Kaligraficzny „Littera” 152
7. 21 Gminny Dzień Seniora w gminie Konstancin-Jeziorna 151
8. 16 Zakupy naklejek ściennych, podłogowych i na schody do SP nr 2 w Konstancinie-Jeziornie 146
9. 4 Otwarte kościoły – muzyka w naszych świątyniach 117
10. 1 Szyjący Cieciszew – warsztaty, nauka szycia 114
11. 15 Aktywność fizyczna i społeczna seniorów 95
12. 10 Łurzycanki – nowe pokolenie 84
13. 12 Wesele na Urzeczu – rekonstrukcja tradycyjnego wesela na Urzeczu 75
14. 9 Czytaj, Mów i Twórz 69
15. 5 Projekt edukacyjno-rozwojowy dla dzieci 6–9 lat w sołectwie Habdzin 60
15. 14 Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych – kontynuacja spotkań oraz ich wzbogacenie dla kobiet z gminy Konstancin-Jeziorna 60
16. 7 Teatr Letni w altanie 54
17. 11 Jazz w altanie 52
18. 17 Klub talentów – warsztaty artystyczne dla dorosłych (edukacja i kultura) 42
18. 19 Orkiestra dęta 42
19. 22 Zostań lepszą wersją siebie – cykl warsztatów dla dorosłych. Zajęcia polegające na rozwoju umiejętności życiowych m.in. umiejętności komunikowania się, wyrażaniu emocji, pozytywnym myśleniu itp. 39
20. 2 Grający Cieciszew – brydż nie tylko dla seniora 34
21. 20 Strefa artystyczna Art Park – cykliczne warsztaty w Parku Zdrojowym, prowadzone przez okres wakacyjny 14


Komisja zawnioskowała do burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna o wpisanie 19 poniższych zadań do projektu budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na 2020 rok.


Lp. Nazwa projektu Szacunkowa wartość
(w zł)
Projekty inwestycyjno-remontowe
1. Zakup quada ratowniczego wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie 80000,00
2. Zakup zestawów pneumatycznych i hydraulicznych dla OSP Słomczyn 65500,00
3. Zakup narzędzi ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Konstancinie-Jeziornie
28600,00
4. Modernizacja placu zabaw i wykonanie projektu we wsi Piaski,
tj. zakup urządzeń zabawowych i montaż zgodnie z planem zagospodarowania terenu
46500,00
5. Zakup zastawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Skolimów 99444,70
6. Wykonanie projektu i modernizacja placu zabaw w Gassach 60180,00
7. Budowa placu zabaw  i siłowni napowietrznej w sołectwie Kawęczyn 90000,00
8. Remont pomieszczeń (sala weselna, kuchnia, zaplecze magazynowe) w Domu Ludowym w Czernidłach 26800,47
suma: 497025,17
Projekty pozostałe
9. Hip-Hop Festiwal 2020 50000,00
10. „Zdrowy kręgosłup” – zumba, stretching. Promocja aktywności fizycznej poprzez organizowanie zajęć sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna 28860,00
11. Gimnastyka i taniec w Opaczy 32300,00
12. Działalność Klubu Wszyscy Razem Mirków 49300,00
13. Doposażenie w sprzęt sportowy Dom Ludowy w Czernidłach 4569,02
14. Klub Kaligraficzny „Littera” 16000,00
15. Gminny Dzień Seniora w gminie Konstancin-Jeziorna 14200,00
16. Zakupy naklejek ściennych, podłogowych i na schody do SP nr 2
w Konstancinie-Jeziornie
3650,00
17. Otwarte kościoły – muzyka w naszych świątyniach 49800,00
18. Szyjący Cieciszew – warsztaty, nauka szycia 31200,00
19. Projekt edukacyjno-rozwojowy dla dzieci 6–9 lat w sołectwie Habdzin 18820,00
suma: 298699,02

Do pobrania:

Autor: BKS

2019-09-27

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer