Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Harmonogram odbioru odpadów w 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. w gminie Konstancin-Jeziorna będzie obowiązywał nowy kalendarz odbioru odpadów komunalnych dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. Nowe harmonogramy są już dostarczane do mieszkańców.


Stawki za odbiór odpadów

Przypominamy. Na terenie gminy obowiązują następu­jące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komu­nalnymi: za odpady segregowane – 31 zł od osoby oraz za odpady niesegregowane – 47 zł od osoby.


Zabudowa jednorodzinna

Nowy rok nie przyniesie zmian w harmonogramach. Tak jak do tej pory odpady segregowane, papier, metal i tworzywa sztuczne z posesji jednorodzinnych od­bierane będą dwa razy w miesiącu, szkło – raz w mie­siącu, odpady zmieszane – raz na dwa tygodnie, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – dwa razy w roku. Z kolei odpady bio­degradowalne odbierane są przez cały rok – dwa razy w miesiącu. Zgodnie z umową zawartą z firmą Lekaro odpady od mieszkańców gminy odbierane są w godz. 7.00–20.00. Pamiętajmy, by w wyznaczonym dniu udo­stępnić je przed godz. 7.00. Odpady powinny zostać wystawione przed posesję lub udostępnione w otwar­tej altanie wyłącznie w wyznaczonym dniu odbioru. 


Reklamacje

Reklamacje należy zgłaszać w terminie do 24 godzin po dacie ich odbioru do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy. Można to zrobić te­lefonicznie pod nr. tel.: 22 484 2423, mailowo na adres: odpady@konstancinjeziorna.pl lub w wydziale, pokój nr 5. W reklamacji trzeba podać adres nieruchomości, ro­dzaj nieodebranych odpadów oraz telefon kontaktowy.


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Posegregowane odpady, odpady bio, odpady wielko­gabarytowe i elektroodpady, a także odpady remon­towo-budowlane i niebezpieczne mieszkańcy mogą przywieźć do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (ul. Mirkowskiej 43C). GP­SZOK jest czynny od poniedziałku do soboty w godz. 10.00–18.00.


Do pobrania

Autor: Patryk Siepsiak

2019-12-31

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer