Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Konkurs na dotacje dla klubów sportowych

Do 19 stycznia (do godz. 13.00) trwa nabór wniosków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację przez kluby sportowe zadań sprzyjających rozwojowi sportu w 2021 r. Do podziału jest pół miliona złotych.

Dla kogo?

Otwarty konkurs skierowany jest wyłącznie do klubów sportowych, nienależących do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, prowadzących swoją działalność na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Na realizację projektów w przyszłorocznym budżecie zarezerwowano 500 tys. zł. 

Każdy zgłoszony w konkursie projekt powinien służyć realizacji, co najmniej jednemu z poniższych celów publicznych:

  • poprawa warunków uprawiania sportu na terenie gminy Konstancin-Jeziorna;
  • zwiększenie dostępności mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna do działalności sportowej;
  • pobudzanie kreatywności i wpływ na rozwój sportu na terenie gminy Konstancin-Jeziorna;
  • kreowanie pozytywnego wizerunku gminy Konstancin-Jeziorna poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszelkich poziomach.


Na co?

Z ewentualnej dotacji kluby sportowe mogą sfinansować lub dofinansować wydatki związane m.in. z: realizacją programów szkoleń sportowych, zakupem sprzętu sportowego, organizacją lub uczestnictwem w zawodach, korzystaniem z obiektów sportowych do celów szkoleniowych, wynagrodzeniem kadry szkoleniowej, a także z ochroną oraz opieką medyczną zawodników podczas turniejów czy zawodów. 


Termin

Projekty (formularz wniosku do pobrania poniżej) należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77) w nieprzekraczalnym terminie do 19 stycznia 2021 r. do godz. 13.00. Uwaga! Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień i godzinę jego wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.


Więcej informacji

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są w ogłoszeniu, które publikujemy poniżej. Także poniżej do pobrania druki wniosku o przyznanie dotacji i jej rozliczenia.


Do pobrania:

Autor: PWZ         

2021-01-08

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer