Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Konstancińskie forum nauczycieli za nami

Blisko 130 osób wzięło udział w I Konstancińskim Forum Nauczycieli i Wychowawców „Epicka Szkoła”, które odbyło się w miniony czwartek (7 marca) w Szkole Podstawowej nr 3 w Konstancinie-Jeziornie. Konferencja była doskonałą okazją do nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. A to wszystko z myślą o uczniach.

Wymiana doświadczeń

Organizatorami I Konstancińskiego Forum Nauczycieli i Wychowawców były Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Konferencję, która odbyła się w czwartek (7 marca) uroczyście otworzył Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna. Później pałeczkę przejęły prowadzące, czyli Katarzyna Hampel, dyrektorka SP nr 3 i Paulina Karczmarczyk, dyrektorka SP nr 1. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organu prowadzącego – Dariusz Zieliński, drugi zastępca burmistrza gminy i Magdalena Gołębiowska, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Miasta i Gminy; przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty - wizytator Elżbieta Bąkowska; przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Sejmiku Województwa Mazowieckiego - Krzysztof Skolimowski oraz dyrektorzy placówek oświatowych w gminie Konstancin-Jeziorna. 


Debata i warsztaty

Łącznie 130 osób rozmawiało o tym, co jest podstawowym celem wychowania i kształcenia uczniów, jak ten cel skutecznie realizować w codziennych realiach - tworząc przy tym dobrą relację między uczniem a nauczycielem. Podczas konferencji swój wykład pt. „Co działa, kiedy nic nie działa”, dotyczący problemów wychowawczych wygłosił prof. Jacek Pyżalski. Uczestnicy forum mogli też wymienić swoje doświadczenia i spostrzeżenia w trakcie debaty „Kochać i wymagać”. Następnie dyskusje przeniosły się do mniejszych grup. Warsztaty tematyczne poprowadzili nauczyciele „trójki”: Agnieszka Maksymiuk, Sylwester Dąbek, a także „jedynki”: Grażyna Mikuszewska i Anna Jura oraz Monika Dziaczyńska i Paulina Lis-Pakulska. 


Z myślą o uczniach

Jak podkreślają organizatorzy, forum stworzyło szansę wymiany doświadczeń, spostrzeżeń między nauczycielami, wychowawcami, pedagogami oraz organami nadzoru. W przyszłości Konstancińskie Forum Nauczycieli ma stanowić platformę wymiany doświadczeń, wspólnego budowania potencjału i wsparcia dla nauczycieli. Wszystko po to, aby zapewnić uczniom wysokiej jakości edukację przez budowanie wspólnych relacji.


Galeria zdjęć

Autor: Agnieszka Bartosz-Goleniowska/Patryk Siepsiak

2019-03-11

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer