Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Od 1 maja nowe stawki opłat za odpady komunalne

Od 1 maja w gminie Konstancin-Jeziorna będą obowiązywać nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Decyzje dotyczące nowych taryf dostarczą mieszkańcom pracownicy konstancińskiego magistratu.


Nowe stawki

Od 1 maja br., zgodnie z Uchwałą nr 47/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z 5 marca 2019 r., na terenie naszej gminy obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • za odpady segregowane 31,00 zł od osoby,
 • za odpady niesegregowane 47,00 zł od osoby.

Zmiana stawek nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji. W najbliższym czasie zawiadomienia o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną doręczone mieszkańcom przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Każde zawiadomienie będzie zawierało także informację o nowej wysokości miesięcznej opłaty dla danej nieruchomości, zgodnie ze złożoną wcześniej deklaracją.


Urzędnik z identyfikatorem

Pracownicy magistratu, dostarczający zawiadomienia, będą posiadali przy sobie identyfikatory oraz imienne upoważnienia, wystawione przez Kazimierza Jańczuka, burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna. Na upoważnieniu znajdzie się imię, nazwisko i nr dowodu osobistego pracownika oraz informacja
dotycząca terenu – miasta lub sołectwa, na którym dany pracownik będzie doręczał zawiadomienia.

Zawiadomienia będą dostarczane od poniedziałku do piątku przeważnie w godzinach popołudniowych (po godz. 16.00) oraz w soboty. W sytuacji kiedy urzędnik nie zastanie nikogo pod wskazanym adresem, decyzja zostanie wysłana listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, za pośrednictwem Poczty Polskiej.


Nowy regulamin

To jeszcze nie wszystko. Od 1 sierpnia obowiązywać będzie nowy regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy. Jest to dokument, który określa: szczegółowe zasady zbierania odpadów komunalnych z podziałem na poszczególne frakcje, rodzaje pojemników i worków służących do selektywnej zbiórki, a przede wszystkim – częstotliwość odbioru odpadów (szczegóły poniżej). 


[ODBIÓR ODPADÓW PO 1 SIERPNIA]

Zabudowa jednorodzinna:

 • odpady zmieszane i biodegradowalne – jeden raz na dwa tygodnie;
 • odpady segregowane (szkło) – jeden raz w miesiącu;
 • odpady segregowane (papier oraz metale i tworzywa sztuczne) – dwa razy w miesiącu;
 • odpady segregowane – dwa razy w miesiącu;
 • odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony – dwa razy w roku;
 • choinki – jeden raz w roku.

 Zabudowa wielorodzinna:

 • odpady segregowane (papier, metale i tworzywa sztuczne) – jeden raz w tygodniu;
 • odpady zmieszane i biodegradowalne – trzy razy w tygodniu;
 • odpady segregowane (szkło) – jeden raz w miesiącu;
 • odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – jeden raz w kwartale;
 • zużyte opony i choinki – dwa razy w roku.

Autor: Katarzyna Ignaczak/Patryk Siepsiak

2019-04-16

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer