Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Ograniczony dostęp do Urzędu Miasta i Gminy

W związku z sytuacją epidemiologiczną, związaną z pandemią koronawirusa, od poniedziałku (16 marca) do odwołania burmistrz gminy wprowadził nową organizację pracy Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77. Uwaga! Interesanci będą przyjmowani tylko w sprawach niecierpiących zwłoki.

Oto szczegóły:

 1. W biurze obsługi mieszkańców wyznaczono jedno stanowisko podawcze, w którym interesant będzie mógł złożyć dokumenty tylko w sprawach niecierpiących zwłoki (wydanie aktu zgonu, konieczność złożenia wniosku o nowy dowód osobisty – w przypadku kiedy stary w najbliższym czasie traci ważność, odbiór dokumentu itp.). Pracownik stanowiska podawczego nie będzie udzielał informacji w sprawach załatwianych przez Urząd.
 2. Stanowisko podawcze czynne będzie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–14.00.
 3. Interesanci do budynku Urzędu Miasta i Gminy będą wchodzić pojedynczo, wejściem od strony ul. Kolejowej.
 4. Zaleca się, aby interesant, po wejściu do budynku, dokonał dezynfekcji rąk środkami
  dezynfekującymi udostępnionymi przez Urząd Miasta i Gminy.
 5. Poza kolejnością, pojedynczo, będą obsługiwani Interesanci ubiegający się o wydanie aktu zgonu.
 6. Inne sprawy Interesanci mogą załatwiać telefonicznie lub pisemnie, za pomocą poczty
  tradycyjnej lub elektronicznej. Numery telefonów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy: konstancinjeziorna.pl w zakładce: Samorząd Urząd Miasta i Gminy Dane teleadresowe. Korespondencję drogą elektroniczną należy kierować na adres: kancelaria@konstancinjeziorna.pl.

  Uwaga ważne! Złożenie wniosku/zgłoszenia drogą elektroniczną jest ważne tylko w przypadku przekazania ich profilem zaufanym do skrzynki podawczej gminy na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP”

Przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia związane z wprowadzonymi zmianami. Prosimy wszystkich o wyrozumiałość.

Autor: Patryk Siepsiak

2020-03-16

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer