Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Ścieżki rowerowe – konsultacje społeczne

Gmina Konstancin-Jeziorna przystąpiła do opracowania koncepcji przebiegu ścieżek rowerowych oraz standardów ich projektowania i budowy. W związku z tym burmistrz Kazimierz Jańczuk zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych. Mieszkańcy mają szansę wyrazić swoją opinię do 8 czerwca.


Koncepcja i standardy

Konsultacje społeczne są pierwszym etapem prac nad opracowywanymi przez gminę Konstancin-Jeziorna koncepcją przebiegu ścieżek rowerowych oraz standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego. Oba dokumenty będą elementem długofalowej strategii, która obejmie działania mające na celu promocję roweru – jako atrakcyjnego środka transportu, zwiększenie jego udziału w całości ruchu pasażerskiego, a także promowanie turystyki rowerowej. 

Koncepcja będzie też podstawą do określania i ustalania przebiegu tras rowerowych w sporządzanych planach miejscowych i przygotowywanych przez gminę Konstancin-Jeziorna inwestycjach – związanych z budową i przebudową infrastruktury drogowej, budową samodzielnej infrastruktury rowerowej czy zmianą stałej organizacji ruchu. Z kolei standardy wyznaczą warunki techniczne dla planowania, projektowania, wykonywania i utrzymywania infrastruktury rowerowej w naszej gminie.

Cele konsultacji społecznych

W związku z ogłoszonymi konsultacjami każdy mieszkaniec Konstancin-Jeziorna oraz wszyscy zainteresowani rozwojem infrastruktury rowerowej na terenie naszej gminy mogą wyrazić swoją opinię na temat potrzeb i oczekiwań związanych w szczególności z:

  • przebiegiem nowych ścieżek i szlaków rowerowych;
  • lokalizacją infrastruktury rowerowej towarzyszącej (stojaki i parkingi rowerowe, wiaty rowerowe, kładki, pochylnie);
  • rozwojem Konstancińskiego Roweru Miejskiego.

Wnioski należy składać na piśmie do 8 czerwca 2020 r. – tradycyjnie (ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (rowery@konstancinjeziorna.pl). Ważne! Każdy wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres. 

Dodatkowe informacje będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Gmina Ścieżki rowerowe oraz udzielane telefonicznie pod nr. tel.: 22 484 23 92.


Do pobrania

Autor: Piotr Wojdyna

2020-05-11

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer