Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

We wrześniu głosowanie na projekty

Zakończyła się weryfikacja formalno-merytoryczna projektów zgłoszonych do Budżetu Partycypacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna 2020. Do etapu głosowania, które odbędzie się na początku września, zostały zakwalifikowane 33 projekty.

Do Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w wyznaczonym terminie, do 24 czerwca br., wpłynęło łącznie 49 projektów o łącznej wartości 2 222 857,19 zł, z czego wartość 21 projektów inwestycyjno-remontowych wyniosła 1 266 878,17 zł, a pozostałych 28 projektów – 955 979,02 zł.


Weryfikacja

W wyniku analizy komisja opiniująca i przeprowadzająca procedurę kształtowania budżetu partycypacyjnego stwierdziła, że 2 projekty nie spełniają wymogów formalnych: w jednym przypadku maksymalna kwota projektu została znacznie przekroczona, a drugi wniosek nie posiadał wszystkich wymaganych zgód. Oba projekty należały do grupy „pozostałe”. W związku z powyższym do analizy merytorycznej zostało skierowanych 47 wniosków.


Zakwalifikowane projekty

Po ocenie merytorycznej komisja zakwalifikowała do etapu głosowania 33 projekty, w tym 11 typu inwestycyjno-remontowego i 22 typu „pozostałe”. Po uwzględnieniu korekt w kosztorysach, łączna wartość wniosków wyniosła 1 249 904,19 zł, gdzie szacunkowa wartość projektów inwestycyjno-remontowych równa jest kwocie 561 185,17 zł, a „pozostałych” – 688 719,19 zł (wykaz poniżej).  

Termin losowania kolejności projektów na kartach do głosowania odbędzie się we wtorek (30 lipca br.) o godz. 16.00 w holu głównym Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77.


Głosowanie

Mieszkańcy gminy wybiorą projekty do realizacji podczas głosowania, które odbędzie się od 2 do 16 września. Głosować będzie można elektronicznie na stronie: www.konstancin.konsultacje-spoleczne.pl lub osobiście w wyznaczonych punktach zlokalizowanych na terenie gminy (ich wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości w sierpniu).


Lista projektów zakwalifikowanych do głosowania – t
yp inwestycyjno-remontowy

Lp. Imię
i nazwisko 
wnioskodawcy
Nazwa zadania Lokalizacja
zadania
Wartość
(w zł)
1. Magdalena Górecka Modernizacja placu zabaw i wykonanie projektu we wsi Piaski, tj. zakup urządzeń zabawowych i montaż zgodnie z planem zagospodarowania terenu Piaski: nr ew.64
obręb 0020 Piaski
46500,00
2. Mateusz Siudziński Zakup quada ratowniczego wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie OSP Bielawa 80000,00
3. Małgorzata Książek Zieleń przy Walentynowicz 21c Konstancin-Jeziorna:
nr ew. 7/15 obręb 02-02, nr ew. 7/27 obręb 02-02
15000,00
4. Kamil Syskowski Zakup zestawów pneumatycznych i hydraulicznych dla OSP Słomczyn OSP Słomczyn 65500,00
5. Damian Barta Zakup narzędzi ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstancinie-Jeziornie OSP Konstancin-Jeziorna 28600,00
6. Iwona Obarzanek Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej
w sołectwie Kawęczyn
Kawęczyn: nr ew. 77
obręb 00-09
90000,00
7. Stefan Wiewióra Remont pomieszczeń (sala weselna, kuchnia, zaplecze magazynowe) w Domu Ludowym w Czernidłach nr ew. 145/1 obręb 00-05 Czernidła 26800,47
8. Michał Wiśniewski Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na ul. Kołobrzeskiej pomiędzy ul. Pułaskiego a ul. Chylicką Konstancin-Jeziorna: nr ew.31/1; 31/2; 31/5 obręb 01-28 28160,00
9. Bartosz Bardziński Zakup zastawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Skolimów OSP Skolimów 99444,70
10. Kinga śliwka Wykonanie projektu i modernizacja placu zabaw w Gassach nr ew. 82/1 i 82/2
obręb Gassy
60180,00
11. Katarzyna Jacyna Projekt i montaż piłkochwytów na boisku sportowym w Parceli nr ew.32/5 obręb 0016 Parcela 21000,00


Lista projektów zakwalifikowanych do głosowania – typ „pozostałe”

Lp. Imię i nazwisko 
wnioskodawcy
Nazwa zadania Wartość
(w zł)
12. Danuta Kaluga Klub Kaligraficzny „Littera” 16000,00
13. Wojciech Małachowicz Grający Cieciszew – brydż nie tylko dla seniora 40500,00
14. Marcin Ambrozik Orkiestra dęta 49620,00
15. Dariusz Ślifirski Szyjący Cieciszew – warsztaty i nauka szycia 3 1200,00
16. Małgorzata Osuch Gimnastyka i taniec w Opaczy 32300,00
17. Magdalena Lipińska Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych – kontynuacja spotkań oraz ich wzbogacenie dla kobiet z gminy Konstancin-Jeziorna 39000,00
18. Krystyna Wyszogrodzka „Zdrowy kręgosłup” – zumba, stretching promocja aktywności fizycznej poprzez organizowanie zajęć sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna 28860,00
19. Celina Łuszczyńska Gminny Dzień seniora w gminie Konstancin-Jeziorna 14200,00
20. Adam Wójciszyn Doposażenie w sprzęt sportowy Dom Ludowy w Czernidłach 4569,02
21. Marianna Wencławiak Łurzycanki – nowe pokolenie 20500,00
22. Barbara Kamecka Aktywność fizyczna i społeczna seniorów 37800,00
23. Agata Wilczek Projekt edukacyjno-rozwojowy dla dzieci 6-9 lat w sołectwie Habdzin 18820,00
24. Katarzyna Strzelecka Zakupy naklejek ściennych, podłogowych i na schody do SP nr 2 w Konstancinie-Jeziornie 3650,00
25. Jolanta Łaba Klub talentów – warsztaty artystyczne dla dorosłych (edukacja i kultura) 20000,00
26. Filip Rawski Hip-Hop Festiwal 2020 50000,00
27. Marcin Ambrozik Czytaj, Mów i Twórz 41000,00
28. Ewa Kacprowicz Działalność Klubu Wszyscy Razem Mirków 49300,00
29. Iwona lzydorczyk Teatr letni w altanie 49000,00
30. Krzysztof Bajkowski Zostań lepszą wersją siebie – cykl warsztatów dla dorosłych. Zajęcia polegające na rozwoju umiejętności życiowych m.in. umiejętności komunikowania się, wyrażaniu emocji, pozytywnym myśleniu itp. 21900,00
31. Ewa Kubanek Jazz w Altanie 48000,00
32. Alicja Zwolińska Strefa artystyczna Art Park – cykliczne warsztaty w Parku Zdrojowym, prowadzone przez okres wakacyjny 31500,00
33. Kazimiera Nogal Wesele na Urzeczu – rekonstrukcja tradycyjnego wesela na Urzeczu 41000,00


Do pobrania:

Autor: Biuro Komunikacji Społecznej

2019-07-31

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer