Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Wyniki konkursu ofert dla klubów sportowych

450 tys. zł trafi w tym roku do klubów sportowych na realizację projektów wspierających rozwoju sportu w gminie Konstancin-Jeziorna. W piątek (25 stycznia) poznaliśmy wyniki otwartego konkursu ofert.

Komisja oceniła

Spośród 18 projektów złożonych do konstancińskiego magistratu przez 9 klubów sportowych, komisja powołana przez burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna wybrała do realizacji 17. Wymogów merytorycznych nie spełniła jedynie oferta Klubu Sportowego Akademia Piłkarska Diamonds Academy z Warszawy pn.: „Akademia piłkarska dla dziewcząt”.

Dotacje

W piątek (25 stycznia) burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił wyniki konkursu ofert i proponowane kwoty dotacji. Samorząd na realizację wybranych projektów zamierza przeznaczyć w tym roku łącznie 450 tys. zł, to o 55 tys. zł więcej niż w 2018 r. Pieniądze zostaną przeznaczone na m.in.: działalność szkoleniową, organizację turniejów i zawodów oraz udział zawodników w obozach sportowych. Teraz zwycięskie kluby sportowe mają 7 dni na poinformowanie urzędu czy dotację przyjmują oraz na dostarczenie zaktualizowanych kosztorysów i harmonogramów realizacji każdego projektu - dokumenty te są niezbędne do podpisania umowy z gminą. 


Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu
w gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2019


Lp.

Nazwa klubu sportowego

Nazwa projektu

Proponowana
kwota dotacji
(w zł)

1.

IKS Konstancin

(Konstancin-Jeziorna)

Działalność szkoleniowa w dyscyplinie koszykówka na wózkach w roku 2019.

19 000,00

2.

Szkolenie dzieci i młodzieży z gm. Konstancin-Jeziorna w dyscyplinie pływanie w roku 2019.

41 000,00

3.

Organizacja zawodów pływackich - Otwarte Mistrzostwa Konstancina w Pływaniu.

8 000,00

4.

UKS Cirkus

(Konstancin-Jeziorna)

Szkolenie sportowe i uczestnictwo w zawodach w korfballu.

10 000,00

5.

Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla dzieci i młodzieży z gm. Konstancin-Jeziorna oraz XIX Ogólnopolskiego Turnieju Korfballu.

15 000,00

6.

KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna

(Konstancin-Jeziorna)

Zgrupowania szkoleniowo-treningowe zawodników KS SPS Konstancin-Jeziorna w piłce siatkowej.

17 000,00

7.

Udział drużyny męskiej KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna w rozgrywkach ligowych Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Siatkowej w 2019 r.

16 000,00

8.

Udział drużyny żeńskiej KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna w rozgrywkach ligowych Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Siatkowej w 2019 r.

19 000,00

9.

Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach w dyscyplinie piłka siatkowa.

22 000,00

10.

KS Konstancin

(Konstancin-Jeziorna)

Klub Sportowy Konstancin – działalność szkoleniowa, uczestnictwo w zawodach, organizacja obozów w dyscyplinie piłka nożna.

91 000,00

11.

MUKS Kosa Konstancin

(Konstancin-Jeziorna)

Piłka nożna – szkolenie, uczestnictwo, organizacja i udział w rozgrywkach MZPN, turniejach i obozach sportowych wszystkich grup MUKS Kosa Konstancin.

95 000,00

12.

UKKK IPPON Konstancin-
-Jeziorna

(Konstancin-Jeziorna)

Udział w zawodach sportowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych w kraju i zagranicą w dyscyplinie karate kyokushin.

16 000,00

13.

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie karate kyokushin.

18 000,00

14.

Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie karate kyokushin.

8 000,00

15.

KS Laura

(Chylice)

Szkolenie w dyscyplinie piłka nożna – z Laurą po laury.

5 000,00

16.

UKS Zryw

(Słomczyn)

Udział zawodników UKS Zryw we współzawodnictwie sportowym na łyżwach i wrotkach w roku 2019.

42 000,00

17.

UKS Zryw

(Słomczyn)

Organizacja zawodów na torze w Słomczynie – VIII Międzynarodowy Puchar Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2019.

8 000,00


Projekt Klubu Sportowego Akademia Piłkarska Diamonds Academy z Warszawy pn.: „Klub Sportowy Akademia Piłkarska Diamonds Academy – akademia piłkarska dla dziewcząt” nie spełnił wymogów merytorycznych (w ocenie merytorycznej projektu otrzymał 40 pkt - warunkiem spełnienia wymogów merytorycznych jest uzyskanie nie mniej niż 60 pkt) i został odrzucony z postępowania konkursowego.


Do pobrania

Autor: Patryk Siepsiak - Biuro Komunikacji Społecznej

2019-01-25

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer