Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Zamiast budżetu obywatelskiego – partycypacyjny

Budżet obywatelski powraca do Konstancina-Jeziorny – w nieco zmienionej formule i z nową nazwą. Od teraz to budżet partycypacyjny. Nabór projektów będzie prowadzony od 27 maja do 24 czerwca. 

RIO unieważniło uchwałę

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 16 kwietnia br. unieważniło uchwałę nr 52/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie zasad i trybu przeprowadzania procedury kształtowania budżetu obywatelskiego w gminie Konstancin-Jeziorna. W związku z tym, że zależy nam, aby mieszkańcy mieli możliwość uczestniczenia w kształtowaniu budżetu w sposób partycypacyjny także w tym roku, burmistrz gminy podjął decyzję o zarządzeniu określającym zasady i tryb przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego na rok 2020. 


Budżet partycypacyjny

Wobec zaistniałej sytuacji możliwość składania projektów odbędzie się w tym roku znacznie później niż w ubiegłych latach. W ostatnim kwietniowym Biuletynie Informacyjnym Gminy Konstancin-Jeziorna zostały podane informacje, które w części uległy zmianie, a mianowicie – ważną zmianą jest nowy adres strony budżetu partycypacyjnego: www.konstancin.konsultacje-spoleczne.pl (strona obecnie jest w budowie). 


Nowe zasady

W dalszym ciągu za pośrednictwem Systemu Zarządzania Budżetem Partycypacyjnym będzie można zarówno składać projekty, jak i na nie głosować. Poza nazwą zmieniło się też kilka zasad obowiązujących dotychczas – jedną z nich jest zniesienie ograniczenia wiekowego dla mieszkańców – zarówno tych składających projekty, jak i głosujących, wymagana liczba osób popierających projekt wynosi 30, a także została wprowadzona minimalna liczba głosów, którą powinien otrzymać projekt, aby trafił do realizacji – w przypadku projektów inwestycyjno-remontowych wynosi ona 100, dla pozostałych projektów – 50. 

Podobnie do lat poprzednich, burmistrz gminy Konstancin–Jeziorna będzie podawał wysokość środków budżetowych oraz ich podział na poszczególne rodzaje projektów oraz powoływał komisję, która będzie dokonywała oceny projektów. Wkrótce na stronie pojawią się szczegółowe informacje dotyczące budżetu partycypacyjnego na rok 2020, zachęcamy do jej przeglądania.


Harmonogram realizacji Budżetu Partycypacyjnego
Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2020

Lp. Etap Termin
1. Promocja zasad przeprowadzania Budżetu Partycypacyjnego.   prowadzona w sposób ciągły
2. Zgłaszanie projektów.
od 27 maja 2019 r.
do 24 czerwca 2019 r.

3. Weryfikacja zgłoszonych projektów.
od 1 lipca 2019 r.
do 24 lipca 2019 r.

4. Ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do głosowania.
do 26 lipca 2019 r.
5. Losowanie kolejności projektów na karcie do głosowania. 30 lipca 2019 r.
6. Promocja projektów zakwalifikowanych do głosowania - dyskusje mieszkańców. sierpień - wrzesień 2019 r.
7. Głosowanie mieszkańców na projekty. od 2 września 2019 r.
do 16 września 2019 r.
8. Ogłoszenie listy projektów przyjętych do realizacji w roku 2020. do  27 września 2019 r.
9. Ewaluacja – prowadzona przez cały okres realizacji budżetu obywatelskiego.
prowadzona w sposób ciągły


Do pobrania:

Autor: Autor: Katarzyna Tusińska – Biuro Komunikacji Społecznej

2019-05-15

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer