Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Pomóż opracować plan - wypełnij ankietę

Gmina Konstancin-Jeziorna opracowuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków zwracamy się do mieszkańców z prośbą wypełnienia krótkiej ankiety.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii. Na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gmina Konstancin-Jeziorna uzyskała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Celem wdrażania planu jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez realizację działań w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych, modernizacji budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, budynków handlowych, usługowych i produkcyjnych, modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego, oraz innych dziedzin funkcjonowania gminy.
Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse gminy i innych podmiotów działających na jej terenie, w tym przedsiębiorstw na skorzystanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby naszej gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków, prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety - niezależnie od chęci uczestnictwa w przyszłych potencjalnych programach wdrażanych przez gminę. Wypełnienie ankiety nie jest wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, natomiast stanowi ważną informację dla nas o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza w naszej gminie.


Ankieta jest udostępniona poprzez stronę internetową projektu:

e-pgn.pl w dziale „Konstancin-Jeziorna/Ankietyzacja”


Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, pod nr tel. 22-484-25-92 oraz w biurze wykonawcy opracowania firmy Nowa Energia. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zieliński Sp.J., pod nr tel. 32-209-55-46.

Wypełnioną ankietę, w terminie do 20 marca 2015 r. , można złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w kancelarii (ul. Warszawska 32, pok. nr 4) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: konstancin@nowa-energia.pl. Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu Planu.

Autor: Wydz. OŚiR

2015-02-05

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer