Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Absolutorium dla burmistrza

Burmistrz Kazimierz Jańczuk uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu gminy w 2014 roku. Rada Miejska Konstancina-Jeziorny w głosowaniu była jednomyślna.

Konstancińscy rajcy rzetelność i gospodarność burmistrza gminy ocenili podczas środowej (24 czerwca) sesji. Radni w głosowaniu byli zgodni - jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium Kazimierzowi Jańczukowi. Pozytywną opinię o sprawozdaniu finansowym z wykonania budżetu w 2014 roku wydała również Regionalna Izba Obrachunkowa. 

Gmina może pochwalić się bardzo dobrą kondycją finansową. I tak dochody zrealizowane w 2014 były wyższe niż rok wcześniej i wyniosły 133,9 mln zł, co oznacza realizację planu na poziomie ponad 105 proc. Wydatki wyniosły natomiast ponad 135 mln zł, co stanowi 93,42 proc. planu. Zadłużenie gminy na koniec roku 2014 wyniosło 5,4 mln zł. Ubiegły rok samorząd zamknął planowanym deficytem w kwocie ponad 17,4 mln zł.

Autor: Patryk Siepsiak

2015-06-27

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer