Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Ławnicy poszukiwani

Mija termin zgłaszania kandydatów na ławników sądowych. Zainteresowani na złożenie dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna mają czas do wtorku, 30 czerwca.

Ławnikiem może zostać osoba od 30. do 70. roku życia, która posiada obywatelstwo polskie, co najmniej od roku jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w gminie Konstancin-Jeziorna i ma nieskazitelny charakter. 

Kandydatów zgłaszają prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze i zamieszkujących stale na terenie naszej gminy. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca. 

Karty zgłoszeniowe oraz druki list osób popierających kandydata na ławnika można odbierać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 32, pok. nr 4 - w godzinach pracy urzędu (pon. 9-17, wt.-pt. 8-16). Tam również należy złożyć komplet dokumentów aplikacyjnych. Ostateczną decyzję, kto zostanie ławnikiem, podejmie w październiku Rada Miejska.

Szczegółowe informacje można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna.

Autor: Patryk Siepsiak

2015-06-24

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer