Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Drugi konkurs ofert

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił drugi otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu m.in. kultury fizycznej, turystyki, kultury, ratownictwa i integracji społecznej. Tym razem do podziału jest 107 tys. zł. Na oferty magistrat czeka do 26 czerwca.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Pomoc finansową można otrzymać na przygotowanie i przeprowadzenie przedsięwzięć m.in. sportowo-rekreacyjnych dla seniorów, turystyczno-krajoznawczych dla mieszkańców gminy, artystyczno-edukacyjnych lub organizację zajęć nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W tej edycji konkursu do rozdysponowania jest 107 tys. zł. 

Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Warszawskiej 32 (pok. nr 4) w nieprzekraczalnym terminie do 26 czerwca, do godz. 15.00.

Szczegóły w zamieszczonym ogłoszeniu. Poniżej do pobrania również wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oświadczenie oferenta.

Autor: Patryk Siepsiak

2015-06-03

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer