Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Skontrolują szamba

W lipcu na terenie gminy Konstancin-Jeziorna ruszają kontrole przydomowych szamb. Urzędnicy i strażnicy miejscy sprawdzą m.in. czy mieszkańcy mają rachunki za ich opróżnianie. Za brak dokumentów czekają mandaty.

Nieszczelne szamba oraz nielegalne wylewanie nieczystości na pola czy do lasu to zmora każdego samorządu. Nie pomagają liczne apele. Teraz będą srogie kary. Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w towarzystwie strażników miejskich od lipca rozpoczynają kontrole nieruchomości posiadających bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe. 

– Podczas takiej wizyty mieszkańcy są zobowiązani do przedstawienia dokumentów, rachunków lub paragonów od firm wywożących ścieki z szamb oraz umów potwierdzających korzystanie z usług przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z wywozem nieczystości ciekłych – wyjaśnia Anna Stefaniak, pełniąca obowiązki kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. – Ich brak oznacza konsekwencje finansowe.

I to dość spore. Za brak wspomnianych dokumentów straż miejska może nałożyć mandat w wysokości od 50 zł do 500 zł. Przypomnijmy, zgodnie z miejscowym prawem właściciele nieruchomości muszą co najmniej raz na kwartał opróżniać szambo. Powinni oni też zadbać o to, by taki zbiornik spełniał wszystkie parametry wymagane przez prawo - miał nieprzepuszczalne dno
i ściany, szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu.


[O TYM MÓWIĄ PRZEPISY]

  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).
  • Uchwała nr 383/VI/32/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - . Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Autor: Patryk Siepsiak

2015-06-23

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer