Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Budżet na 2016 rok przyjęty

Rada Miejska Konstancina-Jeziorny jednogłośnie przyjęła budżet na 2016 rok. Dochody ogółem wyniosą ponad 129 mln zł. Natomiast wydatki zaplanowano na poziomie 153,2 mln zł, z czego prawie 40 mln zł zostanie przeznaczonych na inwestycje i zakupy inwestycyjne. – To jest dobry i zrównoważony budżet – podkreśla burmistrz Kazimierz Jańczuk.

Kwiaty dla dyrektor

Konstancińscy rajcy nad projektem przyszłorocznego budżetu debatowali w środę (16 grudnia). Sesja rozpoczęła się od miłego akcentu, jakim było wręczenie kwiatów Edycie Markiewicz-Brzozowskiej, dyrektor Konstancińskiego Domu Kultury. W ten sposób Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy i Andrzej Cieślawski - przewodniczący Rady Miejskiej pogratulowali szefowej KDK znalezienia się w gronie laureatek konkursu "Kobiety Sukcesu Mazowsza". Po tym przyszedł czas na obowiązki i głosowanie. 

Jednogłośnie

Budżet gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 r. został przyjęty jednogłośnie - "za" było 21 radnych. Zakładane dochody wyniosą w przyszłym roku ponad 129 mln zł (bieżące - ok. 124 mln zł, majątkowe - ok. 5,5 mln zł) i będą pochodzić w głównej mierze z: podatków PIT i CIT, subwencji ogólnej oraz opłat lokalnych. Wydatki zaplanowano na poziomie 153,2 mln zł (bieżące - ok. 112,5 mln zł, majątkowe – ponad 40,6 mln zł). – Jest to dobry i zrównoważony budżet – podkreślił burmistrz Kazimierz Jańczuk. – Zgodnie z przyjętą pięć lat temu zasadą - dążymy do tego, by w jak najkrótszym czasie poprawiać standard życia naszych mieszkańców. Stąd tak duże środki finansowe przeznaczamy na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Nie szczędzimy pieniędzy na szeroko rozumianą oświatę, transport i łączność. Nie zapominamy też o kulturze, sporcie i innych społecznych zadaniach. 

Najwięcej na oświatę

Na utrzymanie szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych gmina wyda ponad 41 mln zł, czyli około 27 proc. całego budżetu. Ponad 14 mln zł pochłonie transport i łączność. Pod tym hasłem kryje się utrzymanie dróg, ich remonty, budowy, a także utrzymanie lokalnej komunikacji. Rolnictwo i łowiectwo dostanie ponad 5,5 mln zł. Ponadto: gospodarka mieszkaniowa - ok. 3,5 mln zł; bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ok. 2,8 mln zł; pomoc społeczna - 9,3 mln zł; gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ponad 21,5 mln zł, a kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 4,9 mln zł. Na różne rozliczenia finansowe zabezpieczono 13,3 mln zł.

Inwestycje

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2016 r. pochłoną ponad 39,3 mln zł. W przyszłym roku mają zostać przebudowane m.in.: ul. Kolejowa, ul. Wąska, ul. Zaułek, ul. Kozia, ul. Niska i ul. Górna. W planach jest także modernizacja ul. Piotra Skargi oraz ul. Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie. Gmina chce również wybudować ciąg pieszo-jezdniowy wraz z oświetleniem - od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy C.H. Stara Papiernia. Kontynuowane będą także inwestycje wodno-kanalizacyjne. Sieci przybędzie m.in.: w Czarnowie, sołectwach położonych w południowej część gminy Konstancin-Jeziorna, w Borowinie oraz na terenie Skolimowa zachodniego, co kosztować będzie ponad 8 mln zł. Na budowę nowego ratusza przy ul. Piaseczyńskiej zarezerwowano łącznie ok. 16 mln zł. Ponadto na liście przyszłorocznych inwestycji znalazły się m.in.: projekt i wykonanie przebudowy gminnego budynku przy ul. Moniuszki 22B (1,7 mln zł), rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wareckiej (2 mln zł), modernizacja oświetlenia ulicznego (ponad 1,5 mln zł), termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 (650 tys. zł), a także remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieciszewie - 100 tys. zł.

Deficyt i pożyczki

Budżet zakłada również ok. 23,5 zł deficytu, który zostanie pokryty m.in. z zaciągniętych pożyczek i nadwyżek. Zaplanowano też m.in. zaciągnięcie pożyczki w wysokości 5 mln zł na sfinansowanie deficytu budżetowego, którego prognoza na koniec 2016 r. wyniesie niespełna 8 mln zł. – Gmina jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej – przyznaje burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna. – Przyjęty budżet, w zakresie dochodów i wydatków, jest największym w historii naszej gminy.

Autor: Patryk Siepsiak

2015-12-18

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer