Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Kolejny konkurs ogłoszony

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił kolejny otwarty konkurs ofert. Tym razem na realizację zadań publicznych z zakresu m.in. upowszechniania tradycji narodowej, kultury, sztuki, ratownictwa i integracji społecznej. Samorząd przeznaczy na ten cel 70 tys. zł. Termin składania ofert mija 6 lutego.

Dla kogo

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą otrzymać pomoc finansową na przygotowanie i przeprowadzenie dla mieszkańców naszej gminy m.in. przedsięwzięć popularyzujących wiedzę historyczną i tradycje patriotyczne, organizację zajęć artystycznych i edukacyjnych, realizację projektów aktywizujących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, a także szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Gmina przeznaczy na nie łącznie 70 tys. zł

Termin składania ofert

Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Warszawskiej 32 (pok. nr 4) w nieprzekraczalnym terminie do 6 lutego, do godz. 10.00. Szczegóły w zamieszczonym ogłoszeniu. Poniżej do pobrania również wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oświadczenie oferenta.

Autor: Patryk Siepsiak

2015-12-30

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer