Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Nowy rok przyniesie zmiany

Niższy podatek rolny, nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych oraz decyzje wymiarowe – to tylko niektóre ze zmian, jakie czekają mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna od 1 stycznia.

Nadchodzący 2016 rok przyniesie kilka zmian w podatkach lokalnych. Spokojnie. Nie ma powodów do obaw. Większość z nich będzie korzystna dla mieszkańców. Oto co nas czeka po 1 stycznia.

Podatek rolny i leśny

Nowego roku nie muszą obawiać się m.in. rolnicy. O nich pomyślała Rada Miejska Konstancina-Jeziorny, która na sesji 18 listopada obniżyła cenę skupu żyta z 53,75 zł do 45 zł za 1 dt. (w tym roku wynosiła ona 50 zł). Stawka ta jest podstawą do wyliczenia podatku rolnego w 2016 r. W przyszłym roku nieco zrośnie podatek leśny. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obowiązująca stawka wyniesie 42,19 zł od jednego hektara lasu. Obecnie jest to 41,55 zł. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną wg średniej jego ceny uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. W tym miejscu należy wspomnieć o jednej zmianie - ustawodawca wyeliminował lasy ochronne z zakresu niższej stawki podatku.

Nowe wzory deklaracji

Od 1 stycznia obowiązywać będą nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej z 18 listopada. Zmiana ta z pewnością ucieszy mieszkańców, bo od teraz wymienione dokumenty będzie można złożyć w urzędzie nie ruszając się z domu, za pośrednictwem Internetu. Należy jednak pamiętać, że taka deklaracja lub informacja podatkowa musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP. – Wprowadzenie elektronicznego sposobu przekazywania informacji i deklaracji podatkowych niesie wymierne korzyści dla podatników – przyznaje Agnieszka Sobieraj, kierownik Referatu Podatków i Opłat za Odbiór Odpadów Komunalnych Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. – Nie musimy drukować papierowej wersji dokumentu, nie ponosimy kosztów opłat pocztowych. Poza tym możemy złożyć dokumenty elektronicznie z dowolnego miejsca w kraju.

Podatek od środków transportowych

W podatku od środków transportowych wprowadzono nowy podział autobusów - w zależności od liczby siedzenia poza miejscem kierowcy - mniejszej niż 22 miejsca lub równej oraz większej niż 22 miejsca (do tej pory było 30 miejsc). Od teraz do opodatkowania należy zgłaszać większe busy przewożące ludzi, a nie jak dotychczas tylko autobusy. Także w tym przypadku wprowadzono możliwość przesyłania deklaracji podatkowej za pomocą Internetu.

Nowe zasady - decyzje wymiarowe

Od 1 stycznia nie będzie się już określało podatku, a tym samym wystawiało decyzji w sytuacji, kiedy wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbiory. Aktualnie jest to 6,10 zł. Ponadto w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty – tj. 15 marca.
Opłaty z tytułu m.in. podatków lokalnych można wnosić bezprowizyjnie tylko w kasie Banku Spółdzielczego przy ul. Warszawskiej 24 w Konstancinie-Jeziornie. Punkt czynny jest: pn. od 10.15 do 18.00 oraz wt.-pt. od 8.15 do 16.00.

Ważne: termin płatności I raty podatków - od nieruchomości, rolnego i leśnego upływa 15 marca 2016 r.

Autor: Patryk Siepsiak

2015-12-30

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer