Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Urząd pyta: osiedle czy sołectwo Obory?

W gminie Konstancin-Jeziorna być może przybędzie kolejne sołectwo. Miałoby się w nie przekształcić istniejące osiedle Obory. Magistrat pyta mieszkańców o opinię w tej sprawie.

Ankiety do mieszkańców

Z wnioskiem o przekształcenie osiedla Obory w sołectwo do Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wystąpiła Alicja Welenc, przewodnicząca rady wspomnianego osiedla. Teraz magistrat o zdanie pyta mieszkańców, do których urzędnicy rozesłali w tej sprawie kilkadziesiąt ankiet. Na odpowiedzi ratusz czeka do 29 stycznia 2016 r. 

Odpowiedzi

Należy je przesłać w formie pisemnej: 

  • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy, Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
    ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna

lub

albo 

  • dostarczyć osobiście do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMiG przy ul. Warszawskiej 31 (pokój 15, budynek galerii „Lima”).
Wyniki zostaną omówione

Wyniki ankiety władze gminy omówią z przewodniczącą osiedla Obory. Zostaną one też opublikowane na stronie internetowej gminy oraz na tablicach ogłoszeń.

Autor: Patryk Siepsiak

2015-12-29

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer