Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Do 29 grudnia konstanciński magistrat czeka na opinie mieszkańców w sprawie lokalnych kryteriów przyjmowania dzieci do przedszkoli i pierwszych klas szkół podstawowych oraz młodzieży do pierwszych klas gimnazjów.

Podstawa prawna

Na podstawie art.5 ust. 2 pkt 3 ustawy a dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz.873 ze zm.) do wtorku (29 grudnia 2015 r.) konstanciński magistrat czeka na opinie mieszkańców w sprawie lokalnych kryteriów przyjmowania dzieci do przedszkoli i pierwszych klas szkół podstawowych oraz młodzieży do pierwszych klas gimnazjów.

Proponowane kryteria i ich wartość punktowa:
 • do przedszkola/oddziału przedszkolnego:
 1. rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły/ zespołu szkół/ przedszkola - 4 pkt.
 2. oboje rodzice pracują - 4 pkt.
 3. kandydat zamieszkuje w odległości do 3 km od przedszkola - 4 pkt.
 4. kryterium dochodowe- dochód na jedna osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 150 % kwoty, o której mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. - 2 pkt.
 • do klasy pierwszej szkoły podstawowej:
 1. rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły/ zespołu szkół - 4 pkt.
 2. wielodzietność rodziny kandydata - 4 pkt.
 3. kandydat objęty kształceniem specjalnym - 4 pkt.
 4. niepełnosprawność w rodzinie kandydata - 4 pkt.
 • do klasy pierwszej gimnazjum:
 1. rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły/ zespołu szkół - 4 pkt.
 2. wielodzietność rodziny kandydata - 4 pkt.
 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 4 pkt.
 4. szczególne osiągnięcia na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - 4 pkt.
Zgłaszanie uwag

Swoje uwagi do powyższych propozycji można przekazywać w następujący sposób:

 • pisemnie, do kancelarii Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Warszawskiej 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z dopiskiem „kryteria przyjęć do szkół i przedszkoli”, w godzinach 9.00 -16.00;
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: mgolebiowska@konstancinjeziorna.pl.

Urząd na uwagi i propozycje mieszkańców czeka do 29 grudnia 2015 r. (wtorek), do godz. 16.00.

Autor:  Magdalena Gołębiowska

2015-12-15

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer