Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Konkurs ofert roztrzygnięty

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna rozstrzygnął konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie m.in.: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Łącznie, działające na terenie gminy stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty otrzymają 123 tys. zł.

Ogłoszony 13 marca konkurs dotyczył realizacji w tym roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, turystyki, tradycji narodowej, pielęgnowania polskości i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, integracji społecznej, ratownictwa i ochrony ludności. 

Już wiadomo do kogo trafią pieniądze. Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna w środę (29 kwietnia) ogłosił wyniki konkursu. Łącznie, działające na terenie gminy stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty otrzymają 123 tys. zł. Największa pula dotacji  trafi do piaseczyńskiego koła Polskiego Związku Niewidomych. Za 17.200 zł chce on zorganizować dwa wyjazdy turystyczno-krajoznawcze dla niewidomych i słabowidzących mieszkańców naszej gminy. Z kolei 10.700 zł otrzyma Klub Sportowy Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zajęcia i organizację turniejów siatkówki na gminnych boiskach w Parku Zdrojowym, przy ul. Bielawskiej i w Mirkowie. Poniżej pełne wyniki konkursu ofert na zadania publiczne w 2015 r.


Rodzaj zadań: kultura fizyczna

Nazwa podmiotu Nazwa zdania publicznego Przyznana kwota dotacji (w zł)
KS Konstancin Turnieje, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży organizowane na gminnych placach sportowych na terenie Konstancina-Jeziorny i sołectw w okresie wakacji 5 900
KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna Turnieje, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży organizowane na gminnych placach sportowych na terenie Konstancina-Jeziorny
i sołectw w okresie wakacji
9 500
KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna Przedsięwzięcia z plażowej piłki siatkowej na gminnych boiskach 10 700
KS Konstancin Konstancin-Jeziorna Międzynarodowe współzawodnictwo sportowe w ramach współpracy z miastami partnerskimi 7 400
KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna Przedsięwzięcia sportowo-rekreacyjne dla seniorów organizowane na terenie gm. Konstancin-Jeziorna 5 600
KS Konstancin Turnieje drużyn podwórkowych w piłce nożnej na terenie gm. Konstancin-Jeziorna 7 000


Rodzaj zadań: turystyka

Nazwa podmiotu Nazwa zadania publicznego Przyznana kwota dotacji (w zł)
Parafia św. Zygmunta W Słomczynie Organizacja przedsięwzięć turystycznychi krajoznawczych dla mieszkańców gm. Konstancin-Jeziorna 8 000
IKS Konstancin Organizacja przedsięwzięć turystycznychi krajoznawczych dla mieszkańców gm. Konstancin-Jeziorna 5 300
Polski Związek Niewidomych Koło Piaseczno Organizacja przedsięwzięć turystycznychi krajoznawczych dla mieszkańców gm. Konstancin-Jeziorna 17 200
Parafia WNMP w Konstancinie Organizacja przedsięwzięć turystycznychi krajoznawczych dla mieszkańców gm. Konstancin-Jeziorna 6 000
KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna Organizacja przedsięwzięć turystycznychi krajoznawczych dla mieszkańców gm. Konstancin-Jeziorna 4 000


Rodzaj zadań: integracja społeczna

Nazwa podmiotu Nazwa zadania publicznego Przyznana kwota dotacji (w zł)
IKS Konstancin Przedsięwzięcia aktywizujące osoby zagrożone wykluczeniem społecznym 4 350
KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna Przedsięwzięcia aktywizujące osoby zagrożone wykluczeniem społecznym 4 150
Polski Związek Niewidomych Koło Piaseczno Przedsięwzięcia aktywizujące osoby zagrożone wykluczeniem społecznym 4 000
Fundacja Terapeuci dla Rodziny Krupia Wólka Przedsięwzięcia aktywizujące osoby zagrożone wykluczeniem społecznym 3 000

Rodzaj zadań: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Nazwa podmiotu Nazwa zadania publicznego Przyznana kwota dotacji (w zł)
Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego Stare Babice Przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne na terenie gm. Konstancin-Jeziorna 6 700

Rodzaj zadań: ratownictwo i ochrona ludności
Nazwa podmiotu Nazwa zadania publicznego Przyznana kwota dotacji (w zł)
Piaseczyńskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Piaseczno Piaseczno Przedsięwzięcia z zakresu umiejętności i wiedzy o pierwszej pomocy organizowane dla mieszkańców gm. Konstancin-Jeziorna 1 900
Piaseczyńskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Piaseczno Piaseczno Przedsięwzięcia w zakresie promocji bezpiecznego przebywania na wodzie organizowane dla mieszkańców gm. Konstancin-Jeziorna 2 800

Rodzaj zadań: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Nazwa podmiotu Nazwa zadania publicznego Przyznana kwota dotacji
(w zł)
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Konstancin-Jeziorna Organizacja na terenie gm. Konstancin-Jeziorna przedsięwzięć popularyzujących wiedzę historyczną i tradycje patriotyczne. 4 000
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Konstancin-Jeziorna Przedsięwzięcia związane z popularyzowaniem miejsc pamięci narodowej 5 500

Autor: Patryk Siepsiak

2015-04-29

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer