Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Fundusz sołecki na 2016 rok

Tagi:

Znamy już wysokość środków przeznaczonych na fundusz sołecki w 2016 roku. O ich przeznaczeniu, w ciągu najbliższych tygodni, zdecydują zebrania sołeckie. Zaproponowane zadania zostaną wpisane do projektu budżetu na 2016 rok.

Podczas marcowej sesji Rady Miejskiej radni wyrazili zgodę, aby w budżecie Gminy Konstancin-Jeziorna, wzorem lat ubiegłych, wyodrębnić środki, które będą stanowiły tzw. fundusz sołecki. Ideą funduszu jest przekazanie decyzji o wydatkowaniu określonych funduszy bezpośrednio do mieszkańców. 

O sposobie wydatkowania środków decydują sami mieszkańcy, podejmując odpowiednie uchwały podczas zebrań wiejskich. Następnie uchwały przekazywane są do realizacji przez Urząd Miasta i Gminy. 

Najczęściej, w ramach funduszu sołeckiego rozbudowywane są place zabaw dla dzieci i świetlice wiejskie, remontowane drogi, uzupełniane oświetlenie uliczne. Mieszkańcy decydują się także na organizację imprez o charakterze kulturalnym i turystycznym.

W przyszłym roku sołectwa otrzymają w sumie niemal 540 tysięcy złotych. Pieniądze są przeznaczane na poszczególne sołectwa proporcjonalnie, w zależności od liczby mieszkańców. Licząca najwięcej mieszkańców Bielawa zdecyduje o przeznaczeniu w 2016 roku ponad 51 tys. zł. Wysokość środków dla wszystkich sołectw publikujemy w poniższej tabeli.

Lp. Sołectwo Wysokość środków przypadających na poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok
w złotych
1. Bielawa 51 852,95
2. Borowina 19 911,53
3. Cieciszew 24 422,74
4. Ciszyca 17 215,18
5. Czarnów 45 786,16
6. Czernidła 17 630,00
7. Dębówka 19 393,00
8. Gassy 20 689,33
9. Habdzin 31 526,60
10. Kawęczyn 30 904,36
11. Kawęczynek 17 681,86
12. Kępa Oborska 12 911,39
13. Kępa Okrzewska 17 578,15
14. Kierszek 19 963,39
15. Łęg 22 763,45
16. Obórki 14 985,50
17. Okrzeszyn 19 807,83
18. Opacz 30 437,68
19. Parcela 31 630,30
20. Piaski 16 126,27
21. Słomczyn 31 422,89
22. Turowice 23 748,65

Razem 538 389,21

Autor:

2015-07-29

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer