Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Nie płacą za śmieci

Ponad 173 tys. zł winni są gminie Konstancin-Jeziorna dłużnicy, którzy zalegają z opłatami za wywóz śmieci. Urzędnicy przypominają - każdego, kto nie ureguluje należności, czeka egzekucja administracyjna.

Wprowadzenie dwa lata temu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi miało zlikwidować problem „dzikich wysypisk”. Okazuje się jednak, że ochrona środowiska nie wszystkim mieszkańcom gminy jest bliska sercu.

Z płatnościami za odbiór odpadów tylko za ubiegły miesiąc zalega 1618 właścicieli nieruchomości z terenu naszej gminy. Biorąc pod uwagę okres od stycznia do maja dłużnicy winni są gminie już ponad 173 tys. zł. – Ściągalność opłaty śmieciowej wahała się w tym czasie na poziomie 87 proc., w maju wyniosła 79 proc. – mówi Agnieszka Sobieraj, kierownik referatu podatków i opłat za odbiór odpadów komunalnych. – Dłużnicy otrzymują od nas upomnienia z siedmiodniowym terminem płatności, wszczynane jest też postępowanie egzekucyjne.

Zgodnie z nowelizacją ustawy śmieciowej, organem egzekucyjnym w sprawie opłat za gospodarkę odpadami są urzędy skarbowe. Jednak w gminie Konstancin-Jeziorna, na mocy porozumienia z naczelnikiem piaseczyńskiej skarbówki, jest nim burmistrz. – Przez pięć pierwszych miesięcy tego roku z tytułu wystawienia decyzji wykonawczych naliczono koszty egzekucyjne w wysokości 7.431,90 zł – dodaje Agnieszka Sobieraj. – Uregulowano je tylko w 35 proc.

Pamiętajmy, że opłaty za wywóz śmieci należy dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca. W sytuacjach powodujących zmianę wysokości wspominanej opłaty musimy złożyć korektę deklaracji. Dokument składamy w ciągu 14 dni od zaistnienia zmian w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Warszawska 31 - Galeria Lima, pok. nr 13. Nową deklarację możemy też wysłać pocztą.

Autor: Patryk Siepsiak

2015-07-06

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer