Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Możesz mieć wóz strażacki

Marzyłeś za młodu, by mieć własny wóz strażacki? Teraz to marzenie możesz zrealizować. Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego. Jego właścicielem zostanie ten, kto za zakup auta zaoferuje najwyższą cenę. 

Szczegóły w poniższym ogłoszeniu.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna) ogłasza sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego nr rejestracyjny WSU1277 o niżej wymienionych danych identyfikacyjnych:

 1. Samochód specjalny pożarniczy, marka: MAGIRUS-DEUTZ; model pojazdu: 170D11FA 11.5t; wersja: Pożarniczy; nr rejestracyjny: WSU1277; rok produkcji:1976; rodzaj pojazdu: SAMOCHÓD SPECJALNY - pożarniczy.
 2. Sprzedaż nastąpi w trybie z wolnej ręki. Wygra ten oferent, który zaproponuje wyższą cenę nabycia samochodu.
 3. Oględzin samochodu można dokonać na nieruchomości położonej we wsi Gassy nr 33 A (telefon do ew. uzgodnienia terminy oględzin: 667 786 434). Oferta, złożona w zaklejonej kopercie powinna zawierać:
  • imię i nazwisko, adres lub nazwę oferenta;
  • oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
  • oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem samochodu pożarniczego o ww. danych identyfikacyjnych
 4. Oferty należy składać do dnia 30 listopada 2015 r. r. do godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 32 (pok. nr 4 - kancelaria) z dopiskiem na kopercie „Samochód pożarniczy”.
 5. Decyzja o sprzedaży zostanie podjęta w dniu 30 listopada 2015 r. o godz.14.00.
  W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja postanowi o przeprowadzeniu aukcji między oferentami.

Autor: Irena Krasnopolska

2015-11-04

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer