Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Projekt budżetu gotowy

Modernizacja istniejących i budowa nowych dróg, kolejne kilometry sieci wodno-kanalizacyjnych, kontynuacja budowy ratusza przy ul. Piaseczyńskiej, a także remonty gminnych placówek oświatowych. Gotowy jest projekt budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 roku. W czwartek (12 listopada) dokument trafił do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz miejskich radnych.

Dochody i wydatki

Zakładane w projekcie budżetu dochody gminy w 2016 r. wyniosą ponad 129 mln zł (bieżące - ok. 124 mln zł, majątkowe - ok. 5,5 mln zł) i będą pochodzić w głównej mierze m.in. z: podatków PIT i CIT, subwencji ogólnej oraz opłat lokalnych. Przyszłoroczne wydatki zaplanowano na poziomie 153,2 mln zł (bieżące - ok. 112,5 mln zł, majątkowe – ponad 40,6 mln zł). Najwięcej pieniędzy jak co roku pochłonie oświata. Na utrzymanie szkół, przedszkoli i innych placówek edukacji gmina wyda ponad 41 mln zł, czyli około 27 proc. całego budżetu gminy.

Ile i na co?

Ponad 14 mln zł pochłonie transport i łączność. Pod tym hasłem kryje się utrzymanie dróg, ich remonty, budowy, a także utrzymanie lokalnej komunikacji (m.in.: dofinansowanie linii ZTM - ponad 2,4 mln zł, funkcjonowanie Konstancińskiego Roweru Miejskiego - 250 tys. zł oraz tzw. „elek” - 1,2 mln zł). Rolnictwo i łowiectwo dostanie ponad 5,5 mln zł. Ponadto: gospodarka mieszkaniowa - ok. 3,5 mln zł; bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa - ok. 2,8 mln zł; pomoc społeczna - 9,3 mln zł; gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ponad 21,5 mln zł, a kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 4,9 mln zł. Na różne rozliczenia finansowe zabezpieczono 13,3 mln zł. 

Miliony na inwestycje

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2016 r. zostanie przeznaczonych ponad 39,3 mln zł. W przyszłym roku mają zostać przebudowane m.in: ul. Kolejowa, ul. Wąska, ul. Zaułek, ul. Kozia, ul. Niska i ul. Górna. W planach jest także modernizacja ul. Piotra Skargi oraz ul. Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie. Gmina chce również wybudować ciąg pieszo-jezdniowy wraz z oświetleniem - od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy C.H. Stara Papiernia. Kontynuowane będą także inwestycje wodno-kanalizacyjne. Sieci przybędzie m.in.: w Czarnowie, sołectwach położonych w południowej część gminy Konstancin-Jeziorna, w Borowinie oraz na terenie Skolimowa zachodniego, co kosztować będzie ponad 8 mln zł. Na budowę nowego ratusza przy ul. Piaseczyńskiej zarezerwowano 14 mln zł. Ponadto na liście przyszłorocznych zadań inwestycyjnych znalazły się m.in.: projekt i wykonanie przebudowy gminnego budynku przy ul. Moniuszki 22B (1,7 mln zł), rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wareckiej (2 mln zł), modernizacja oświetlenia ulicznego (ponad 1,5 mln zł), termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 (650 tys. zł), a także remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieciszewie - 100 tys. zł. 

Deficyt i pożyczki

Projekt budżetu zakłada również ok. 23,5 zł deficytu, który zostanie pokryty m.in. z zaciągniętych pożyczek i nadwyżek. Zaplanowano też m.in. zaciągnięcie pożyczki w wysokości 5 mln zł na finansowanie deficytu budżetowego, którego prognoza na koniec 2016 r. wyniesie niespełna 8 mln zł. Projekt uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej trafił w czwartek (12 listopada) do Biura Rady Miejskiej oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Głosowanie nad dokumentami zaplanowano na grudniowej sesji. 

Pobierz projekt

Poniżej zamieszczamy do pobrania projekt uchwały budżetowej gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2020.

Autor: Patryk Siepsiak

2015-11-18

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer