Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Czarnów wybierze nowego sołtysa

Małgorzata Wojakowska-Żeglińska zrezygnowała z funkcji sołtysa Czarnowa. Nowego włodarza wsi mieszkańcy wybiorą na zebraniu, które odbędzie się 27 października.

Sołtys od 17 lat

Małgorzata Wojakowska-Żeglińska sołtysem Czarnowa była 17 lat. 6 października złożyła w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna rezygnację z tej funkcji. W piśmie nie uzasadniła jednak swojej decyzji.

Termin zebrania

Mieszkańcy Czarnowa nowego gospodarza wsi wybiorą we wtorek, 27 października. Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Wojewódzkiej 12 w Konstancinie-Jeziornie. Początek o godz. 18.00. W przypadku braku quorum drugie zebranie zaplanowano tego samego dnia na godz. 18.15.

Porządek zebrania
  1. Otwarcie zebrania
  2. Stwierdzenie quorum
  3. Wybór protokolanta zebrania
  4. Zatwierdzenie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  6. Przedstawienie statutu sołectwa
  7. Wybory sołtysa
  8. Wolne wnioski

Autor: Patryk Siepsiak

2015-10-14

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer