Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Konsultacje programu współpracy

Burmistrz  Kazimierz Jańczuk zarządził konsultacje projektu programu współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. Swoje uwagi można zgłaszać do 16 października.

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie przyjęcia rocznego "Programu współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016" rozpoczęły się w czwartek (1 października). 

Opinie i uwagi

Swoje uwagi i opinie do powyższego dokumentu można zgłaszać w formie pisemnej:

  • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna
  • osobiście bezpośrednio do kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: promocja@konstancinjeziorna.pl
  • za pośrednictwem faxu na nr 22-756-48-85.

Mamy na to czas do 16 października, do godz. 15.00.

Wyniki konsultacji

Sprawozdanie z konsultacji zostanie umieszczone na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Autor: Patryk Siepsiak

2015-10-01

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer