Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Wyniki konsultacji

Znane są już wyniki konsultacji projektu programu współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. Swoje uwagi do niego złożyły 4 podmioty. O tym, czy dokument zostanie przyjęty zadecydują konstancińscy radni na listopadowej sesji.

Konsultacje zgodnie z uchwałą

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie przyjęcia rocznego "Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" zostały przeprowadzone na podstawie uchwały nr 519/V/46/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z 13 września 2010 r. zmienionej uchwałą nr 529/V/47/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z 18 października 2010 r. oraz Zarządzenia Nr 162/VII/2015 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 1 października 2015 r.

Zgłaszanie uwag

Konsultacje prowadzone były w formie zamieszczenia ww. projektu uchwały: na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, mogły zgłaszać uwagi i opinie do ww. projektu uchwały w formie pisemnej w terminie: od 1 do 16 października 2015 r., do godz. 16.00, w następujący sposób:

 • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
  ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna,
 • osobiście bezpośrednio do kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
  ul. Warszawska 32,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: promocja@konstancinjeziorna.pl,
 • za pośrednictwem faxu, nr 22-756-48-85.
Uwzględnione, nieuwzględnione

W wyznaczonym terminie konsultacji wpłynęło ogółem 15 uwag, które złożyły 4 podmioty:

 • 5 uwag zostało złożonych przez podmiot nieuprawniony
 • 7 zgłoszonych uwag nie dotyczyło zakresu konsultacji ww. programu.
 • 2 zgłoszone uwagi dotyczyły dodania zadań publicznych, które w ww. programie są już uwzględnione
 • 1 uwaga dotyczyła zwiększenia środków finansowych na realizację ww. programu - uwaga została uwzględniona.

Autor: Patryk Siepsiak

2015-10-30

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer