Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Nagroda marszałka województwa

Do końca sierpnia Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego czeka na kandydatów do nagrody marszałka. Zaszczytne tytuły trafią do wybitnych mieszkańców regionu za szczególne zasługi w zakresie promocji województwa w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Konkurs "Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego" organizowany jest już po raz 16. Nagrody są uhonorowaniem pracy i talentu ludzi, którzy z potrzeby serca działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej. Spośród nominowanych przez uprawnione podmioty, kapituła wyłoni 10. laureatów, którzy podczas uroczystej gali otrzymają pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł.

Zgłoszenia
Urząd marszałkowski na zgłoszenia czeka do 28 sierpnia. Wypełniony formularz (do pobrania poniżej) można przesłać pocztą tradycyjna na adres: 

  • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego) 
  • lub dostarczyć osobiście do sekretariatu wspomnianego departamentu (czynny w godz. 8.00-16.00). 

Więcej informacji
Formularze zgłoszeniowe (dla osób fizycznych oraz dla podmiotów niebędących osobą fizyczną) oraz regulamin konkursu do pobrania poniżej. Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie (22-597-92-99) lub mailowo (natalia.matysiak@mazovia.pl).

Autor: Patryk Siepsiak

2015-08-05

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer