Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Polacy zadecydują w referendum

Już 6 września odbędzie się ogólnokrajowe referendum, w którym Polacy zdecydują, czy chcą m.in. wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych. Podpowiadamy o czym należy pamiętać, zanim pójdziemy głosować.

Powszechne głosowanie zarządził jeszcze prezydent Bronisław Komorowski. 6 września odpowiemy na trzy pytania dotyczące: wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych, utrzymania finansowania partii politycznych z budżetu państwa oraz rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść podatnika. 

21 obwodowych komisji

Na terenie gminy Konstancin-Jeziorna będzie działało 21 Obwodowych Komisji do spraw Referendum. Swoich członków do pracy w nich zgłosiło aż dziewięć stowarzyszeń i partii politycznych. Są to: Stowarzyszenie „Republikanie”, Polskie Stronnictwo Ludowe, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Stowarzyszenie „Świętokrzyski”, Komitet Obrony Społecznej, Stowarzyszenie „Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość”, Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej oraz Stowarzyszenie Instytut Wolności Obywatelskiej i Gospodarczej. Ponadto w skład komisji wchodzą też urzędnicy oraz osoby wytypowane spośród pracowników, w których zostały utworzone odrębne obwody głosowania. Prawo do udziału w referendum mają obywatele, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończyli 18 lat, posiadają prawa wyborcze i znajdują się w stałym rejestrze wyborców. 

Głosowanie do godz. 22

W niedzielę, 6 września lokale zostaną otwarte o godz. 6.00 i będą czynne do godz. 22.00. Udając się na głosowanie, należy mieć ze sobą ważny dokument ze zdjęciem, może to być dowód osobisty, paszport, prawo jazdy lub legitymacja. Każdy wyborca otrzyma tylko jedną kartę do głosowania opatrzoną pieczęcią. Głosujemy stawiając znak „X” w kratce „Tak” lub „Nie” znajdującej się obok trzech pytań referendalnych. Wszelkie inne dopiski spowodują nieważność głosu - w szczególności są to przekreślenia kratki, jej zamazania, zygzaki, myślniki, kropki, ptaszki itp. Po wypełnieniu karty należy ją wrzucić do urny. 

Spis wyborców

Przypominamy, że do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania możemy dopisać się, na pisemny wniosek, najpóźniej pięć dni przed referendum (tj. do 1 września). Ponadto wyborca zmieniając miejsce pobytu przed dniem referendum otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu referendum. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Warszawskiej 32 (pok. nr 7), w godzinach pracy magistratu.

Głosowanie korespondencyjne

Wyborcy figurujący w rejestrze wyborców w gminie Konstancin-Jeziorna mogą zgłosić - (pisemnie lub telefonicznie - 22-717-53-65), w formie elektronicznej (kancelaria@konstancinjeziorna.pl lub telefaksem - 22-754-41-74) - zamiar głosowania korespondencyjnego w terminie do 24 sierpnia, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

Z kolei do 28 sierpnia wyborcy: niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz kończący najpóźniej w dniu głosowania 75 lat mogą udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu wskazanym przez siebie osobom. Głosowanie przez pełnomocnika nie dotyczy głosowania w obwodach odrębnych - w przypadku gminy Konstancin-Jeziorna są to obwody od nr 15 do nr 21.

W referendum odpowiemy „Tak” lub „Nie” na następujące pytania:
  1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?
  2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?
  3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?

Autor: Patryk Siepsiak

2015-08-20

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer