Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Susza - szacowanie strat

Utrzymujące się od kilku tygodni wysokie temperatury powietrza oraz brak opadów są powodem pogłębiającej się suszy. Zjawisko to jest szczególnie dotkliwe dla rolników, którzy już szacują straty w gospodarstwach rolnych.

W związku z utrzymującą się suszą przypominamy, że poszkodowanirolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym. Wojewoda mazowiecki powoła Komisję Terenową do spraw szacowania szkód spowodowanych przez suszę. Komisja dokona wizji lokalnej w zgłoszonych gospodarstwach, z której zostanie sporządzony protokół. Na jego podstawie rolnicy mogą m.in. ubiegać się o preferencyjne kredyty. Może on także być w przyszłości wykorzystany do przedłożenia w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, celem potwierdzenia działania siły wyższej w przypadku niewywiązania się z określonych zobowiązań. Ponadto w przypadku uruchomienia dodatkowych rządowych programów pomocowych, protokół taki będzie niezbędny do uzyskania pomocy.

O protokolarnie potwierdzone szacowanie szkód mogą ubiegać się rolnicy, o ile w ich gospodarstwie szkody spowodowane suszą przekroczyły 30% średniej rocznej produkcji z lat poprzednich (licząc średnią z trzech lat po odrzuceniu najwyższych i najniższych plonów z okresu 2010-2014).

Gdzie i kiedy należy składać wniosek?

Wnioski należy składać na załączonym poniżej formularzu w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancina-Jeziorny przy ul. Warszawskiej 32, pok. nr 4. Do czytelnie wypełnionego formularza należy dołączyć kopie wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dopłaty bezpośrednie na 2015 rok. Obecnie nie jest jeszcze ustalony ostateczny termin, do którego należy składać wnioski.

Obowiązkowe ubezpieczenia

Przypominamy rolnikom o konieczności zawarcia umów obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych (w tym OC upraw). Potwierdzenia zawarcia ww. umów nie trzeba dołączać do składanych wniosków, jednak należy je okazać do wglądu Komisji Terenowej sporządzającej protokół.

Z dodatkowa informacją na temat szacowania szkód w rolnictwie spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym można zapoznać się na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Autor: Piotr Stankiewicz

2015-08-20

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer