Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Zmiany na stanowisku dyrektora GOSiR

Od nowego roku szkolnego w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji nastąpi zmiana na stanowisku dyrektora. Dobiega końca procedura konkursowa, która ma na celu wyłonienie następcy Marcina Matyjasiaka.

Dobiega końca procedura wyłonienia nowego dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie. Zmiany na stanowisku są związane z rezygnacją dotychczasowego dyrektora, Marcina Matyjasiaka, który 29 maja złożył do Urzędu Miasta i Gminy pismo o rozwiązanie umowy o pracę z dniem 31 sierpnia 2015 roku.

Burmistrz, po przeprowadzeniu rozmowy, wyraził zgodę na rozwiązanie umowy na zasadzie porozumienia stron. 25 czerwca burmistrz ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Oferty można było składać do 24 lipca. W wymaganym terminie wpłynęło 14 ofert z całej Polski. Powołana przez burmistrza komisja dokonała oceny pod względem formalno-prawnym dokumentów, które wpłynęły na konkurs. Okazało się, że 10 ofert nie spełnia wymogów stawianych kandydatom. Oferty te zostały odrzucone.

3 sierpnia burmistrz zaakceptował protokół sporządzony przez komisję i zakwalifikował do dalszego etapu 4 kandydatów, którzy 11 sierpnia przystąpili do testu z zakresu wiedzy niezbędnej do kierowania tą jednostką.

Po ocenie testów komisja przedstawiła dwóch kandydatów do rozmowy z burmistrzem. Są to: Jolanta Urbańska z Warszawy oraz Leopold Zawiślak z Piaseczna.W najbliższych dniach burmistrz podejmie ostateczną decyzję, komu od 1 września powierzy stanowisko dyrektora GOSiR-u. 

Autor: Piotr Stankiewicz

2015-08-28

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer